Det betyder noget for menneskers livskvalitet og trivsel at være en del af et arbejdsfællesskab. Det er udgangspunkt for Lokalsjakket, der skal give folk på kontanthjælp og førtidspension mulighed for at løse mindre opgaver hos foreninger, virksomheder og private i Gellerup og resten af Brabrand.

En gruppe mænd i deres bedste alder var forleden på job for første gang i lang tid. Som en del af Lokalsjakket hjalp de afdelingsbestyrelsen i Skovgårdsparken med at afvikle den årlige fastelavnsfest. De satte borde og stole frem, lavede kaffe, ryddede op – og havde i det hele taget en dejlig dag.

Det var Lokalsjakkets første opgave. Projektleder Louise Enevoldsen drømmer om, at der kommer mange flere.

”Det må meget gerne være små opgaver – som i Skovgårdsparken hvor vi aflastede de frivillige til fastelavnsfesten, eller i en virksomhed, hvor der skal ryddes op eller gøres rent, måske noget sæsonarbejde, hvor opgaven er for lille til at ansætte en person. Så kan Lokalsjakket hjælpe,” fortæller hun.

Lokalsjakket er målrettet mennesker på kontanthjælp og førtidspension, som har sociale eller psykiske udfordringer, så de ikke kan varetage et almindeligt job i en virksomhed. Hvert team har en sjakbajs ansat, som kan hjælpe og støtte undervejs.

Det er Blå Kors og KFUM’s Sociale Arbejde, som er gået sammen om at løse opgaver i lokalsamfundet via Lokalsjakket. Projektet er på landsplan støttet med knap 9,2 mio. kroner af Den A.P. Møllerske Støttefond.

”Det handler virkelig meget om fællesskabet”
I Brabrand tager Lokalsjakket udgangspunkt i værestedet Livsværkstederne i City Vest. Her står døren åben til Louise Enevoldsens kontor, og hun kan mærke, at interessen er stor hos en del af Livsværkstedernes faste brugere.

”Nogle er bare klar, mens andre lister forbi nogle gange, før de tager mod til sig og kigger ind. Vi tager os tid til at snakke med dem for at lære dem at kende og høre, hvilke opgaver de drømmer de om,” siger hun.

”Mange savner faste rutiner – at ha´ noget at stå op til. Og så handler det virkelig meget om fællesskabet – om at være med i noget og om at høre til et sted. Og så kan vi også mærke, at folk er presset på pengene, så det handler også om at kunne købe sin egen kaffe og opretholde et socialt liv.”

Hendes oplevelse bakkes op af en undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) fra 2017, der viste, at 79 procent af socialt udsatte borgere, som ikke er i job, ønsker at komme det.

Louise Enevoldsen håber, at såvel virksomheder som foreninger og private vil byde ind med enkle praktiske opgaver, de har brug for at få løst, enten en enkelt gang eller fast tilbagevendende.

En del med håndværkserfaring
Kernen i Lokalsjakket er, at Louise Enevoldsen og hendes kollega i Livsværkstederne tager sig af alt det praktiske med aflønning, skat, forsikring, og sørger for, at de rigtige folk møder op og løser opgaven – altid under ledelse af en sjakbajs. Og bestilleren får så en faktura, når opgaven er løst.

”Mange af de her mennesker har gode dage, hvor de godt kan komme og lave noget nogle timer. Vi drømmer om at få nogle faste opgaver, man kan være med til at udføre, når man er klar til det.”

”Nogle har håndværkserfaring, men er måske nedslidte efter hårde arbejdsliv. Men de kan sagtens hænge ting op eller flytte noget. Det vil være en super opgave. Andre er glade for at køre bil og håber, at der kommer nogle chauffør-opgaver,” siger Louise Enevoldsen, som understreger, at også kvinder er en del af Lokalsjakket.

Det er endnu ikke helt fastlagt, hvad timeprisen er, men Louise Enevoldsen vurderer, at den vil ligge på omkring 200,-, hvor alle omkostninger så er inkluderet.

Du er velkommen til at kontakte Louise Enevoldsen, hvis du har opgaver, Lokalsjakket måske kan løse. Hun træffes på email len@kfumsoc.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.