I boligområdet Toveshøj er en drøm kommet meget tættere på at blive virkelighed. Den lille fodboldklub IVF05 står til at få lidt over 1,8 mio. kr. af Aarhus Kommune til at bygge et klubhus. Nu går klubbens ledelse i gang med at søge fonde for at få de resterende penge til byggeriet samlet.

Mohammad Weis er en glad mand. Han har længe gået med en stor drøm, og nu er den pludselig ikke længere helt urealistisk.

Siden han i 2005 var med til at stifte Idræt Venskab Foreningen, i daglig tale bare IVF05, har han været formand for fodboldklubben. I mange år har den levet et stille liv på og omkring fodboldbanen for enden af Tovshøjskolen.

To små omklædningsrum og et depotrum til bolde har gennem årene været alt, hvad klubben kunne råde over. De mange hyggelige fællesspisninger og andre klubaktiviteter har måttet holdes udendørs eller i skolens kantine.

Det har egentlig fungeret fint for den lille klub, der altid har klaret sig for forholdsvis få midler. Men i de sidste par år er medlemstallet nærmest eksploderet.

Lokale unge under uddannelse har brugt mange af deres aftener på at træne lokalområdets børn – deres venners mindre søskende og andre børn fra blokkene. Og deres tilgang til foreningslivet har trukket flere og flere både drenge og piger til.

Sidste år havde IVF cirka 150 medlemmer, hvoraf cirka halvdelen er piger. Året før var der under 90 medlemmer.

Mulighed for et samlingssted
Det har fået Mohammad Weis og de andre i klubbens ledelse til at begynde at drømme om et samlingssted. Et klubhus med køkken, toiletter, et par mødelokaler og et stort fællesrum.

”Det vil betyde meget for os, både sportsligt og socialt, hvis vores piger og drenge kan mødes og spise sammen, spille og hygge sig. Og det vil gøre det muligt, at vi kan mødes med de gæstende hold her og snakke før og efter kampene,” siger Mohammad Weis.

Samtidig ser han muligheder for, at et kommende klubhus ligeledes kan blive et samlingssted for førtidspensionister og andre, som ellers ikke har andre steder at mødes i Toveshøj.

Formand Mohammad Weis (i midten) glæder sig over støtten fra Aarhus Kommune. Han håber, at det vil gøre det lettere at finde de sidste penge i form af fondsstøtte.

Han vurderer dog, at byggeriet kan gennemføres for knap tre millioner kroner. Det betyder, at foreningen skal ud og søge yderligere en million kroner, før byggeriet kan gå i gang.

”Jeg havde håbet, at man i Aarhus Kommune ville belønne det store arbejde, vi gør her i området. Men jeg er virkelig overrasket over, at vi får så stort et beløb fra Anlægspuljen,” siger Mohammad Weis, som sender en stor tak til de mange, som har bidraget indtil nu.

Pengene er dog formelt set endnu ikke bevilget. Da Aarhus Byråd i sidste uge behandlede de mange idrætsprojekter, blev de sendt tilbage til Kulturudvalget. Her skal politikerne diskutere sagen igen, før den kan godkendes i byrådet.

Samarbejde om IVF Dream Team
En arkitekt har lavet de første skitser, men Mohammad Weis understreger, at det endnu er usikkert, hvor omfattende byggeriet kan blive. Det afhænger blandt andet af en aftale med Stensagerskolen, der i løbet af foråret flytter ind på den tidligere Tovshøjskole.

Foreningen har allerede etableret et godt samarbejde med Stensagerskolen. Det har blandt andet ført til IVF05 Dream Team, der er specialfodbold for alle med særlige behov og handicaps i skolealderen.

Mohammad Weis er træner for holdet sammen med flere frivillige fra Stensagerskolen. De går først og fremmest op i, at alle får en succesoplevelse ved at deltage i træning og kamp. Holdet træner hver mandag kl. 16-17 i skolens hal.

Idræt Venskab Forening, eller i daglig tale IVF05, blev som nævnt stiftet i 2005, da en anden lokal idrætsklub, FC Kammeraterne, måtte lukke.

På klubbens hjemmeside beskrives IVF05 som ”meget mere end en fodboldklub”. Det understreges, at Idræt Venskab Forening er en dansk klub, hvor de fleste af medlemmerne har indvandrerbaggrund.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.