Hver uge strømmer 13-18-årige fra hele Aarhus til Gellerup for at gå i ungdomsskolen under UngiAarhus. Flere hundrede unge er aktive på et hold i alt fra keramik og manga-tegning til spiludvikling og makerspace. Uanset om du er fra Gellerup eller midtbyen er lokalerne på Gudrunsvej et fristed fri for krav og faste regler.

Udefra ligner den slidte betonbygning noget, der trænger til mere end bare en kærlig hånd. Men inden døre på Gudrunsvej 82 syder og bobler det af energi og god stemning.

Når man går hen ad gangen på førstesalen, der gennem årene har huset fritidshjem, hotel og meget andet, kan man mærke kreativiteten blomstre omkring Rap Akademiets lydstudie, det åbne miljø i makerspace og bag de lukkede døre, hvor manga-tegnerne og keramik-holdene fordyber sig.

Det her er politikernes idé om den blandede by bragt til virkelighed. Her mødes unge fra Gellerup med jævnaldrende fra resten af byen ugentlig til fælles kreativ udfoldelse.

”Vi vil gerne være med til bringe unge sammen i fællesskaber på tværs af bydele og sociale lag, og vi må nok sige, at det er lykkedes her på Gudrunsvej,” siger daglig leder af ungdomsskolen i Gellerup, Casper Husted.

Han sammenligner ungdomsskolen med højskolebevægelsen: Det er den samme ånd, der præger de interessefællesskaber, de unge samles i, efter at de fleste har haft en dag med langt mere planlagt og struktureret undervisning.

Et power house for selvvalgte fællesskaber
Gudrunsvej 82 har i perioder været ubeboet, men er nu for alvor blevet et kraftcenter for kreativ udfoldelse. I stueetagen er man i fuld gang med at skabe en ny højskole i Gellerup. Blandt andet holder forløberen for højskolen, Gellerup Forsamlingshus, her en del arrangementer, og også Aarhus Universitet og Fredens Hus har aktiviteter i gang.

Og ovenpå har UngiAarhus renoveret og moderniseret hele etagen, så den nu fremstår lys og indbydende som et fristed for de 13-18-årige. Et power house hvor de unge kan engagere sig i selvvalgte fællesskaber.

I løbet af corona-nedlukningen har en del af underviserne og andre ansatte i UngiAarhus været med til at indrette lokalerne. Blandt andet har en fagmand stået i spidsen for at bygge nye borde til nogle af lokalerne. Arbejdet har skabt et betydeligt medejerskab blandt underviserne.

”Det er virkelig en interessant bygning, hvor lysindfald og rummenes karakter giver os en masse muligheder for at skabe spændende læringsmiljøer. Vi vil gerne have, at de skaber et sceneskift fra den skole-hverdag de fleste af dem kommer fra,” siger han.

Keramik og manga tegning er topscorer
Ungdomsskolen med blandt andet Rap Akademiet rykkede ud af Tovshøjskolen, da den i 2021 skulle renoveres. Og skiftet til Gudrunsvej 82 har været med til at give ungdomsskolen et spring fremad i Gellerup.

Vindeltrappen leder fra cafeen på Gudrunsvej 82 op til første sal, hvor ungdomsskolen hver dag samler unge fra hele Aarhus.

En vigtig faktor har været evnen til at fange de unge med aktiviteter, der lige nu tiltrækker mange i aldersgruppen. Keramik og manga tegning er lige nu de helt store magneter med henholdsvis 69 og 31 deltagere på mange hold, mens også makerspace-aktiviteterne er et hit med 44 tilmeldte. Også spiludvikling og Rap Akademiet er populære aktiviteter.

”Det har taget noget tid at bygge det op, men vi er stolte over at bidrage til helhedsplanens vision om en mere blandet bydel. Selvfølgelig har der i starten været mange spørgsmål fra forældre i resten af Aarhus, om det nu var sikkert at færdes i Gellerup om aftenen. Men i dag oplever vi ingen problemer overhovedet,” siger Casper Husted.

Planen er, at ungdomsskolen flytter ind på den kommende nye skole, når den står færdig i 2025.

334 unge i ungdomsskole i Gellerup
Ungdomsskolen har efter folkeskolereformen generelt haft et fald i antallet af tilmeldinger, men nu går det fremad igen. Det meget varierede udbud af forløb tiltrækker mange forskellige unge, der her mødes på kryds og tværs, sportsinteresserede og gamere, introverte og ekstroverte, ressourcesvage og ressourcestærke.

I alt har 334 elever fra hele byen siden august 2022 været en del af ungdomsskolen på Gudrunsvej.

UngiAarhus driver også fritids- og ungdomsklubberne i Gellerup-Toveshøj, hvor der i øjeblikket er 197 klubmedlemmer.

Desuden står UngiAarhus også for det brede kriminalitetsforebyggende arbejde for ikke-medlemmer, herunder unge over 18 år som tidligere kom i det nu lukkede Kontaktstedet herunder en ungdomsskoleindsats for de 18-25-årige i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

UngiAarhus er ligeledes en del af et omfattende lokalt samarbejde om tryghedsindsatser og civilsamfunds- og foreningsunderstøttende opgaver i Gellerup og Toveshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.