Siden 2019 har Gellerupparkens omdannelse og nye nedrivninger været i fokus. Men nu kommer turen til Gellerupparkens ”lillesøster” Toveshøj på nordsiden af Edwin Rahrs Vej, naturskønt omringet af Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen til to af siderne.

Også her ønsker politikerne nedrivninger af boligblokke som basis for dannelsen af et mere blandet boligområde. Men bedømt ud fra de første møder mellem Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening og repræsentanter for beboerne ser det ud til at blive et helt andet og tættere samarbejde, end man har set i Gellerupparken og Bispehaven.

Beboerne ønsker et så blandet kvarter som muligt med både ejer- og lejeboliger, andelslejligheder – og meget gerne også fællesskabsbaserede boligformer, bl.a. også såkaldte olle-koller.

Lejligheder trænger til renovering
Alle har længe vidst, at turen også ville komme til Toveshøj, der er omfattet af udviklingsplanen, som politikerne i Aarhus Byråd vedtog i 2019. Og nu er tiden kommet: I løbet af 2023 skal det besluttes, hvilke boligblokke, der skal rives ned.

I den politiske aftale står der, at 200 boliger skal rives ned, mens 350 lejligheder skal renoveres – ud over blokken A17, der allerede har fået den helt store tur.

”Beboerne spørger naturligvis især om, hvad der skal rives ned, men det ved vi ikke endnu. Der kommer nok nedrivninger, men vi ønsker, at beslutningen skal træffes ud fra en helhedsplan for området,” siger formand for afdelingsbestyrelsen i Toveshøj, Anett S. Christiansen.

”Først skal vi have analyseret og værdisat vores blokke, så vi kan beholde de bedste af dem,” siger afdelingsformanden.

Hun fortæller om 50 år gamle nedslidte boliger, der alvorligt trænger til en kærlig hånd. Mange er utætte og kolde om vinteren, og rørføringer og installationer er grundigt slidt efter mange års brug. Også kældrene trænger også til en ordentlig omgang.

Der venter en dyr renovering, og Anett S. Christiansen og hendes kolleger i afdelingsbestyrelsen ved godt, at selvom Landsbyggefonden vil yde støtte, skal der skaffes yderligere midler via jordsalg.

Boligforeningen ejer flere attraktive arealer tæt på Hasle Bakker, som man er klar til at sælge til boligbyggeri. Desuden er også en grøn kile langs Janesvej ud mod Bazar Vest et muligt salgsobjekt.

Grafikken viser de tre områder, der er i spil til at blive solgt til nybyggeri: Langs Janesvej ud mod Bazar Vest samt øst og syd for Hasle Bakker.

Men også i områder mellem blokkene vil der kunne bygges ejer- og andelsboliger, privat udlejningsbyggeri – og måske fællesskabsbaseret lejlighedsbyggeri for ældre – et såkaldt ollekolle.

”Vi håber på mange forskellige boligtyper – også ”ollekole-opgange” for ældre mennesker. Det findes ikke ret mange andre steder. Vi vil gerne ha´ kollektiver, hvor folk bor tæt på hinanden og kan møde hinanden i fælleslokaler,” siger Anett S. Christiansen.

Byggeri mellem blokkene
Arkitekt Knud Blach Petersen udviklede boligområdet med god plads mellem blokkene. Afdelingsbestyrelsen er ikke afvisende for, at der kan bygges på de grønne arealer imellem boligblokkene, sådan som det foreslås i udviklingsplanen:

”Der er lagt vægt på at skabe muligheder for at danne nye attraktive bykvarterer og nabolag i sammenhængende udviklingsområder med nyt og gammelt byggeri,” står der i planen fra 2019.

Boligblokken A17 er allerede renoveret som en del af et forsøg, der skulle give erfaringer frem mod renovering af de resterende blokke.

Her nævnes nye private boligtyper i form af rækkehuse, town-houses og andre tæt-lave boligtyper og ejerlejligheder i området, hvor der i dag kun findes almene lejligheder.

Også det er beboerne positivt indstillet over for, siger Anett S. Christiansen:

”Vi har jo kæmpe grønne arealer mellem blokkene. Det er vi naturligvis glade for, men det er muligt at bygge på en del af pladsen og stadig have en grøn profil. Vi vil også gerne have flere børnefamilier ind i området,” siger hun.

Hun glæder sig blandt andet over, at Stensagerskolen snart flytter ind på den tidligere Tovshøjskole. Håbet er, at nogle af familierne til børn på den nye skole får lyst til at bo i nærområdet.

”Desuden kan en del af vores beboere godt tænke sig at købe egen bolig. Det vil være rigtig fint, at de får mulighed for det i lokalområdet.”

”Vi vil gerne dialogen”
Afdelingsbestyrelsen har indledt en dialog med Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening, og man har sammen gennemført en udbudsproces for at finde en bygherrerådgiver. Valget faldt på Transform, som vil lede processen i samarbejde med byudviklingskonsulenterne Grand Ville og SLA. Forude venter de svære beslutninger om eventuelle nedrivninger.

”Vi vil gerne dialogen og håber på et konstruktivt samarbejde med kommunen og boligforeningen. Vi kan ikke gøre noget ved parallelsamfundsloven, det eneste vi kan gøre er at deltage konstruktivt i udviklingsarbejdet. Vi har ikke råd til at stille os ud på sidelinjen,” siger Anett S. Christiansen.

Hun glæder sig også til at involvere så mange af beboerne som muligt. Afdelingsbestyrelsen har allerede gennemført en visionsdag, hvor mange ideer og tanker om områdets udvikling kom på bordet.

Forude venter nye workshops, hvor beboerne både vil diskutere ønsker til den indvendige renovering og den mulige udvikling af udearealerne.

Også direktør i Brabrand Boligforening, Kristian Würtz, glæder sig over, at processen i Toveshøj er kommet godt i gang:

“Vi har en god dialog med afdelingsbestyrelsen og har også haft et godt møde med kommunen på det politisk niveau. Nu går vi i gang med se på forskellige udviklingsmuligheder. Vi bestræber os på i dialog mellem boligforeningen, beboerne, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden at nå frem til et godt resultat,” siger han.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.