Gellerup Friplejehjem åbner 1. juni og vil være blandt de første plejehjem, der tilstræber en multietnisk sammensætning af beboere. Randa Radwan skal som kulturmedarbejder være med til at sikre, at alle både danske og ikke-etnisk danske beboere får en god start på plejehjemmet.

For to måneder siden fik hun overrakt Samvirkets ildsjælepris i Gellerup og Toveshøj. Og nu er hun en af pionérerne i det kommende Gellerup Friplejehjem. Som nyansat kulturmedarbejder er hun allerede i gang med at tale med lokale beboere, som kunne være interesseret i en plejehjemsplads.

”I nogle kulturer kan det opleves som skamfuldt at sende et familiemedlem på plejehjem. Men jeg håber, at jeg via samtaler med de ældre og deres familiemedlemmer kan være med til at afklare de spørgsmål og usikkerheder, de har om at bo på plejehjem,” siger hun.

En del ældre i blandt andet Gellerup og Toveshøj kommer fra kulturer, hvor de ældre traditionelt bliver boende i hjemmet og bliver passet af familiemedlemmer. Det er en velfungerende løsning i kulturer, hvor en del kvinder ikke er på arbejdsmarkedet.

”Men mange af de familier lever nu et liv her som de fleste danske, hvor de yngre generationer har travlt med uddannelse, job og hverdagsliv. Nogle ældre oplever ensomhed, og her kan en plejehjemsplads være et fint alternativ,” siger Randa Radwan, som midt i marts blev ansat på Gellerup Friplejehjem.

En svær beslutning
Hun har palæstinensisk baggrund, men har boet 31 år i Danmark, heraf de seneste 20 år i Brabrand.

Hun er uddannet socialrådgiver og har blandt andet haft arbejde på bosteder og lukkede institutioner. I de seneste seks år har hun været bydelsmor i Gellerup og har senest også taget en uddannelse som trivselsagent.

Det giver hende forståelse for og viden om, hvordan man taler med og inddrager ensomme ældre i aktiviteter.

”Vi ved, at mange ældre har det svært og en del er ensomme. Min mor er en af dem. Men det kan være svært at nå at smutte forbi hver dag, når man har et travlt liv. Jeg tror, at nogle ældre på det nye plejehjem vil kunne få et større netværk og få lyst til at deltage i flere aktiviteter.”

Hun er klar over, at det for mange kan være en stor og svær beslutning, der kræver tid og tillidsfulde samtaler. Men hun håber, at det for nogle hjælper at tale med en anden person med samme baggrund.

”Jeg har et stort ønske om, at områdets lokale ældre får øjnene op for, at en plejehjemsplads kan være en mulighed. Jeg vil bruge min personlige erfaring, og alt hvad jeg har lært som trivselsagent på at tale med de ældre om mulighederne.”

Vil invitere til åbent hus
Randa Radwan understreger, at en plejehjemsplads ikke nødvendigvis er løsningen for alle. Men for de mest ensomme ældre kan det være en oplagt mulighed.

”Men det er vigtigt, at der bliver lyttet til de ældre. Nogle føler, at de har mistet deres selvstændighed.”

Efter mange år som bydelsmor og tolk har hun et stort netværk, og hun håber i den kommende tid at få mulighed for at tale med mange ældre i lokalområdet.

Senere på foråret er det planen at invitere lokale ældre og deres familier på besøg på Gellerup Friplejehjem med mulighed for at se og opleve plejehjemmets kommende rammer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.