Når beboerne i Gellerups nedrivningstruede boligblokke bliver opsagt af Brabrand Boligforening, har mange svært ved at finde rundt i de komplicerede genhusnings-regler. En gruppe bydelsmødre uddannet til formidlingsambassadører, skal nu hjælpe de opsagte familier.

Kan det virkelig passe, at man kan få penge af boligforeningen, hvis man venter længe nok med at flytte? Sådan lyder en af de historier, der florerer i de opgange, hvor beboerne nu bliver opsagt, fordi deres boligblokke skal rives ned.

Og nej – det passer ikke. Man kan måske få flyttehjælp. Men ingen familier har fået penge for at flytte ud af deres nedrivningstruede lejligheder.

En gruppe særligt uddannede bydelsmødre hjælper nu de lokale familier med at få svar på deres spørgsmål om genhusning: Hvad der er fakta, og hvad der bare er falske historier.

De cirka 20 formidlingsambassadører blev uddannet for over et år siden i et samarbejde mellem Bydelsmødre i 8220, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening.

Nu har de fået en vigtig opgave i den svære tid, mange familier i Gellerupparken befinder sig i. Flere af kvinderne bor selv i de nedrivningstruede blokke.

Skal aflive misinformation
For nylig blev yderligere 81 familier i en af de nedrivningstruede blokke opsagt af Brabrand Boligforening. Om syv måneder skal de flytte ud af deres lejligheder, som Aarhus Byråd har besluttet skal rives ned.

Formidlingsambassadørerne går i disse dage rundt i opgangene og ringer på hos familierne. Med sig har de en invitation til orienteringsmøde i Brabrand Boligforening torsdag d. 30. marts. Beboerne kan vælge, om de vil deltage kl. 10 eller kl. 16.

Beboerne får at vide, at de kan få en tolk med til mødet, hvis de ønsker det, og at de kan få svar på deres spørgsmål om udflytning og genhusning. Nogle af spørgsmålene kan bydelsmødrene dog selv svare på.

Blandt andet kan de være med til at aflive noget af den misinformation, der bliver spredt blandt beboerne, siger koordinator for bydelsmødrene, Ilham Mohamed:

”Formidlingsambassadørerne skal ikke reagere følelsesmæssigt på, om nedrivningerne er positive eller negative, men i stedet være med til at hjælpe beboerne bedst muligt,” siger hun.

Blandt andet kan det for en del beboere være svært at finde rundt i de forskellige regler, afhængig af om det er en permanent genhusning, fordi deres lejligheder bliver revet ned eller omdannet – eller om de kan flytte tilbage igen på et tidspunkt.

På tur med linje 4A
Formidlingsambassadørerne indgår desuden i et tæt samarbejde med Helle Dybdal Jensen, som er bydelsguide og ansat i Det boligsociale Fællessekretariat i Aarhus til at til at hjælpe de genhusede beboere med at finde sig tilpas i deres nye lokalsamfund.

Hun har haft en stor gruppe formidlingsambassadører med på tur med buslinje 4A, hvor de sammen har set på nogle af de boligområder, hvor der er mulighed for at flytte hen.

De har efterfølgende afleveret bemærkninger om de forskellige lejligheder og boligområder, så bydelsguiden kender til beboernes synsvinkler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.