Red barnet Ungdoms læringscafé i Gellerup er ikke kun et sted, hvor du kan få hjælp til dine lektier. De cirka 10 frivillige ønsker at skabe et læringsrum, hvor også de dygtigste unge kan fordybe og udvikle sig. Her er plads til at vende og dreje alle slags udfordringer i unge-livet.

21-årige Marwa Abdel Aal kommer to gange om ugen i læringscaféen på Gellerup Bibliotek. Her får hun snakket sine opgaver på sosu-uddannelsen godt igennem med de frivillige hjælpere og får tips til, hvordan hun kan forbedre sine præsentationer.

”Opgaverne handler typisk ikke om at finde frem til et bestemt rigtigt svar, men om at argumentere godt om faglige dilemmaer eller situationer, man kan stå i. I læringscaféen får jeg snakket opgaven godt i gennem og får hjælp til at formulere mig og præsentere min besvarelse på en overbevisende måde”, fortæller hun.

Hun er i praktik i øjeblikket, og undervejs skal hun reflektere over, hvad hun lærer og skrive sine overvejelser ned. Læringscafeen fungerer her som et sted, hvor hun får samling på sine tanker og finder de svar, hun mangler.

”Så går jeg herfra med styr på det, og jeg kan så bruge resten af dagen på familien,” fortæller hun.

Vigtigst med én-til-én-tid
28-årige Lasse Christensen har i et år været aktivitetsleder i læringscaféen, der er drevet af Red Barnet Ungdom. Han er lærer-studerende og har valgt at bruge en del af sin fritid på initiativet og nyder de mange samtaler med andre unge i læringscaféen. Desuden er han en del af mentorordningen i Ungdommens Røde Kors.

”Mange gange handler det måske bare om at sige tingene højt. Så taler vi om, hvordan man formidler svarene, så de lyder professionelt og er til at forstå. Når jeg hjælper Marwa, går jeg også tit derfra og har lært noget,” siger han.

Han ser også et behov hos nogle unge til at snakke det faglige igennem uden for skolens rammer, hvor man kan blive set på med friske øjne.

”Det allervigtigste er nok, at man får noget én-til-én-tid, hvor man kan blive hørt og set. Det går tit stærkt i skolen, hvor der er mange, som skal nå at sige noget,” siger Lasse Christensen, som understreger, at de unge selv bestemmer, hvornår de vil komme, hvor længe de bliver – og hvad der skal snakkes om.

”Man har også lov til bare at fortælle, at det har været en træls dag, og at der er nogle ting, der er svære. Så tager vi en snak om det,” siger han. Marwa Abdel Aal nikker og tilføjer:

”Jeg har selv oplevet, at nogle ting var svære, og at det påvirkede min læring negativt. Der har det været godt at have nogen at kunne snakke med om det.”

Også sociale arrangementer
Ud over Lasse Christensen er 8-10 frivillige tilknyttet projektet. Det er typisk studerende, som vælger at bruge en del af deres fritid på frivilligt arbejde.

Han nyder de mange samtaler om alle mulige emner og glæder sig ofte til den følgende uge at høre om forløbet af fremlæggelser og afleveringer.

I læringscafeen er der også plads til andre samtaler end de rent faglige – og dertil kommer arrangementer, der er med til at styrke fællesskabet.

”Jeg får også snakket alle mulige andre ting igennem, for eksempel mine erfaringer på arbejdsmarkedet. Det er et virkelig godt læringsrum. Når jeg går derfra, har jeg altid noget med mig,” siger Marwa Abdel Aal, som også benytter Lektiehjælpen Tusindfryd, der afholdes mandag og torsdag kl. 15.30-17.30.

På vej med eksamens-boost
”Vi er meget mere end en lektiecafé. Det er et læringsrum, hvor de unge kan udvikle sig på forskellige områder,” siger boligsocial ungemedarbejder Ifrah Abdirahman, som sørger for de praktiske rammer omkring læringscaféen.

Hun bekræfter, at samtalerne ud over det rent faglige kan gå i mange retninger, og at en del af de frivillige bliver rollemodeller for de unge, blandt andet når det gælder uddannelsesvalg.

Man kan benytte læringscaféen fra man går i 7. klasse, og for en del af de yngre brugere bliver læringscaféen ikke kun et sted, hvor man får lavet sine opgaver, men også overvejer sin fremtid med uddannelse og job.

Ifrah Abdirahman vil gerne have nedbrudt en fordom om, at læringscafeen er for unge med udfordringer i skolen. I stedet ser hun tilbuddet som en håndsrækning til alle unge, som er klar til at sætte ekstra turbo på læringen i det udviklende miljø, læringscaféen tilbyder.

Hun ser læringscaféen som et af Gellerups positive unge-fællesskaber, hvor både frivillige og unge brugere bidrager aktivt til lokalområdets udvikling.

I løbet af foråret tilbyder læringscaféen en såkaldt eksamens-boost, hvor elever i 9. klasse forbereder sig på eksamen inden for bestemte fag.

”De unge må også gerne komme med alle former for projekter, de arbejder på. Vi kan tilpasse læringscaféen efter, hvilke udfordringer de kommer med,” siger hun.

Hvis du har spørgsmål om læringscaféen, er du velkommen til at kontakte boligsocial ungemedarbejder Ifrah Abdirahman på tlf. 4185 4621.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.