For mange familier kan det være svært at skulle forlade sit hjem, når boligblokken, de bor i, skal rives ned. Helle Dybdal Jensen er som bydelsguide inspirator, brobygger og advokat for de familier, som har brug for hjælp til at finde et nyt sted at bo.

”Uanset hvad man mener om nedrivningerne, så fortsætter livet for de familier, hvis lejligheder forsvinder. Jeg skal forsøge at få folk til at se nogle nye muligheder og hjælpe dem med hurtigere at falde til i et nyt lokalområde.”

Det siger Helle Dybdal Jensen, som siden 2021 har været er ansat som brobygger og bydelsguide. Hun hjælper familier, som har brug for bistand, når de på grund af nedrivningerne skal flytte til et nyt område i Aarhus.

”Det er så meningsfuldt et arbejde. Jeg føler mig privilegeret over, at folk lukker mig ind i deres liv, og jeg føler mig taget rigtig godt imod,” siger Helle Dybdal Jensen, som er ansat i Det boligsociale Fællessekretariat på midler fra Aarhus Kommune som en del af Byrådsaftalen fra 2018 om omdannelse af Gellerupparken, Toveshøj og Bispehaven.

Her vedtog politikerne, at der skulle gøres en indsats for, at de familier som skal flytte, kan få en god begyndelse et andet sted i Aarhus.

Bydelsguiden har et tæt samarbejde med bl.a. Brabrand Boligforenings genhusningskonsulenter, som bringer hende i kontakt med folk, som har brug for støtte til at finde et nyt område at bo i, og som kan have brug for en at henvende sig til efter flytningen.

Hun understreger, at det stadig er et mindretal af beboere, som har gjort brug af hendes hjælp. Af de godt 400 familier, som skal flytte ud af de syv boligblokke i Gellerupparken, der skal rives ned, har hun været i kontakt med 25.

En del af familierne kan blive genhuset i Gellerup eller Toveshøj mens andre igen selv finder et nyt sted at bo, evt. i samarbejde med boligforeningens genhusningskonsulent.

I Bispehaven har hun gennem de seneste 2 år haft kontakt med en større andel – 75 ud af de godt 300 familier, som er flyttet eller skal flytte.

En del af familierne møder hun kun 1-2 gange. Andre er hun i kontakt med mange gange gennem genhusningsperioden. Nogle besøger hun også, efter at de er flyttet.

Vil bevare forbindelsen til Gellerup
Som regel finder det første møde sted hjemme hos familien i den lejlighed, de snart skal forlade. For nogle virker det helt udsigtsløst at skulle flytte et andet sted hen.

Hun taler med dem om, hvor de kan være interesseret i at flytte hen. Nogle familier har på forhånd tanker om, at de måske kan finde sig til rette i en anden del af Aarhus, mens andre håber at kunne nøjes med at flytte over på den anden side af ringvejen.

”Hvis man har boet her i mange år, kan det være svært at forestille sig, at man kan få et godt liv et andet sted. Flere ønsker således muligheden for at kunne bevare forbindelsen til det område, de kender så godt.”

På inspirationstur
Ofte er næste skridt at tage på inspirationstur. Med bydelsguiden som chauffør kører de ud og ser på boligområder ud fra, hvor der findes boliger, der matcher familiernes behov og ønsker både i Aarhus C, V og N, men også til Viby, Højbjerg, Tranbjerg og Solbjerg.

For at familien kan få en konkret fornemmelse af mulighederne, samler Helle Dybdal Jensen typisk informationer om nogle konkrete boliger, så det er muligt at få et indblik i størrelser, huslejer og al den øvrige viden, man har brug for.

Hun glæder sig over, at selv familier, som ellers totalt har afvist, at de kan bo et andet sted – blandt andet gennem en inspirationstur – kan skifte mening og glade tage imod et tilbud om en anden lejlighed.

Inspirator og brobygger
Når familien har besluttet sig, får boligforeningens genhusningskonsulent besked, og man bliver så skrevet op til en bolig i det område.

elle Dybdals visuelle beskrivelse af de enkelte faser i bydelsguidens arbejde, når familier skal finde et nyt sted at bo i Aarhus.

”Jeg ser mig selv som en inspirator. Bare det at familien har været ude og se, at der for eksempel er fem andre steder i Aarhus, hvor man kan få en god billig bolig, kan give dem nyt håb og en oplevelse af selv at kunne påvirke, hvor familiens næste bolig findes,” siger hun.

I andre situationer hjælper hun med praktiske ting som for eksempel at få styr på MitID eller ansøgning til en ældrebolig, hvis det vil være den bedste løsning. I andre situationer kan familien have brug for at få bedre overblik over deres økonomi.

”Mange af de ting står jeg ikke selv for, men jeg kan være en brobygger til for eksempel gældsrådgivning, kommunale tilbud eller andre relevante tilbud.”

Holder kontakten
”Der er kommet et tilbud – vil du med ud og se?”

Sådan kan en sms til bydelsguiden lyde, og hun forsøger altid at finde tid til at tage med familien ud og se på boligen.

Når der er en ledig bolig, der nogenlunde matcher familiens ønsker og behov , får genhusningskonsulenten besked via Aarhusbolig. Der er tale om en særlig venteliste efter aftale mellem de almene boligorganisationer i Aarhus. Skal man genhuses, kommer man højt op i køen til ledige boliger.

Alt det praktiske med at planlægge flytningen og bestilling af flyttebil står genhusningskonsulenten for. Men Helle Dybdal Jensen holder kontakten og støtter, hvor hun kan – og tager evt. med ud og kigger på nyt klædeskab, hvis der er behov for støtte til det.

Hjælper med at skabe kontakt i det nye boligområde
At udvikle netværk er lidt som at lave en candyfloss: Når der er en pind, kan sukkerstadset begynde at hænge fast, og så vokser candyfloss´en hurtigt.

Helle Dybdal Jensen bruger billedet for at understrege sin pointe: Når man først kender én person i sit nye boligområde, går det lettere derfra.

Nogle familier med især anden etnisk baggrund er på forhånd bekymrede for, hvordan naboerne vil tage imod dem i det nye boligområde. Derfor går bydelsguiden gerne med familien rundt og snakker med folk i det nye område om, hvordan man bedst lærer andre og området at kende.

”Hvis man har boet det samme sted i 20 år og kender sine naboer rigtig godt, kan man let føle sig på fremmed grund det nye sted. Jeg vil gerne hjælpe med at forbinde folk, så man på den måde kan komme godt i gang,” siger hun.

Hun understreger, at integration opstår, hvis begge parter bidrager. Så man skal også selv gøre noget for at udvikle netværk, for eksempel ved at bage en kage og invitere naboerne.

”Man kan typisk ikke skaffe et nyt netværk på få dage. Det er et stykke relations-arbejde, man skal udføre. Den enkelte familie finder som regel ud af det på sin egen måde,” understreger hun.

Helle Dybdal Jensens ansættelse som bydelsguide rækker frem til 1. marts 2025. Efter genhusningen af de mange beboere i Gellerupparken venter blandt andet en kommende omdannelse af Toveshøj.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.