Det Boligsociale Hus i Gellerup har fået tilsagn fra Villum Fonden om en økonomisk støtte på to mio. kr. til et projekt, der skal styrke 13-17-årige lokale unges glæde ved og interesse for naturvidenskab.

At forstå naturens systemer og processer er helt afgørende for at udvikle fremtidens løsninger på de store udfordringer, vi som samfund står overfor.

Håndtering af klimaforandringer, tab af biodiversitet og miljøødelæggelser forudsætter dyb viden om naturvidenskab. Derfor er det vigtigt, at unge så tidligt som muligt får interesse for naturen og dens processer.

Det Boligsociale Hus vil med projektet ”Unges stemme i den grønne omstilling” styrke unges viden om science og naturvidenskab. Med bevillingen fra Villum Fonden er det muligt at gennemføre det tre-årige projekt, der gennemføres i samarbejde med UngiAarhus og Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Forløbene vil derfor blive understøttet af et særligt fokus på fællesskabet, hvilket gøres gennem leg, lyst og læring, hvor de unge i høj grad vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af indholdet.

Boligsocial leder i Gellerup og Toveshøj, Louise Buch Viftrup, glæder sig over tilsagnet fra Villum Fonden:

”Vi får hermed mulighed for at etablere endnu et ungefælleskab i Gellerup med natur som omdrejningspunkt. Initiativet kan være med til at skabe en øget interesse for de naturvidenskabelige uddannelser”, siger Louise Buch Viftrup.

Hun ser samtidig en vigtig kobling til arbejdsformen på den kommende nye skole i Gellerup, der som ”Unges stemme i den grønne omstilling” får projektbaseret læring som omdrejningspunkt.

Projektets fire årlige science-forløb får bæredygtighed og ressourceforbrug som hovedoverskrift og gennemføres i tilknytning til det eksisterende projekt, Junior Rangers.

“Vigtigt med science-oplevelser i fritiden”
Junior Rangers er et intensivt forløb for 10-12 unge i alderen 13-17 år fra Gellerup og Toveshøj, som bliver uddannet til at være natur-formidlere for andre børn og unge.

Forløbet bygger på, at det skal være både sjovt og lærerigt at være en del af Junior Rangers. Deltagerne mødes i gennemsnit én gang om ugen i løbet af et år.

Forløbet vil være bygget op omkring workshops, hvor de unge ud fra deres interesser selv kan være med til at sætte en retning indenfor den overordnede ramme, bæredygtighed og ressourceforbrug.

De uddannede Junior Rangers er efterfølgende med til at facilitere workshops for fritids- og ungdomsklubberne, større events og ture for familier. Her vil de skabe en sjov ramme omkring aktiviteter indenfor naturvidenskab.

Samlet set giver Villum Fonden 23 millioner kr. til otte initiativer, der gør science sjovt og lærerigt overalt i landet – fra camps og klubber til kulturinstitutioner og ude i det fri.

”Børn og unges interesse for science bliver ikke kun stimuleret af dygtige lærere i skolen. Det er vigtigt, at de oplever hands-on, hvordan science har betydning for deres hverdag, og at de får gode oplevelser med science i fritiden – sammen med netværk og familie. De otte projekter, der nu får bevillinger, vil de næste år åbne både døre og natur for et væld af spændende science-aktiviteter for børn og unge rundt om i landet,” siger fondsrådgiver Marianne Lomholt fra Villum Fondens uddelingsområde Børn, unge og science.

Villum Fonden blev grundlagt i 1971 af Villum Kann Rasmussen , som i 1941 stiftede en af landets største virksomheder, Velux, der producerer vinduer. Han er ligeledes grundlægger af Velux Fonden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.