En sag i Boligretten mellem enkelte beboere i to boligblokke og Brabrand Boligforening betyder, at en del af skolebyggeriet i Gellerup nu forsinkes. Sagen er endnu ikke berammet, og det er derfor usikkert, hvornår der kommer en afgørelse.

I 2019 besluttede Aarhus Byråd, at der skal bygges en ny skole og fritidscenter i Gellerup. Skolebyggeriet anses i Aarhus Kommune for at være en vigtig del af udviklingen af Gellerup, Toveshøj og Bispehaven fra udsatte boligområder til attraktive bydele.

Efter en længerevarende proces med bred inddragelse i lokalområdet om bl.a. skolens pædagogiske profil og indretning, var det planen, at byggeriet skulle igangsættes den 31. juli i år.

Skolen skal bygges på to byggegrunde, men før første spadestik kan tages på den ene, er det dog nødvendigt at nedrive to boligblokke. Her nægter enkelte beboere at fraflytte deres bolig, og derfor har Brabrand Boligforening stævnet dem i Boligretten, hvor sagen endnu ikke er berammet.

Børn og Unge samarbejder i øjeblikket med totalentreprenøren om rammerne for en ny byggeproces. Uanset hvad, betyder sagen i Boligretten, at det ikke er muligt at igangsætte byggeriet på den nordlige grund. Byggeriet på den sydlige grund forventes påbegyndt som planlagt og skal efter planen stå klar i 2025.

”Der er lagt mange kræfter i projektet, og nuværende og kommende skolebørn i området, kan se frem til en flot og moderne ny skole. Området omkring Gellerup er i stor og positiv forandring, og der er brug for skolen. Derfor er det ærgerligt for børnene og forældrene i området, at vi ikke kan starte byggeriet af hele skolen, som det var planlagt,” siger rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom.

”Nu går vi i gang med at bygge det, vi kan, og så håber jeg, der snart kommer en afklaring på resten af byggeriet. Men sagen i Boligretten skal naturligvis gå sin gang – det er beboernes demokratiske ret,” siger rådmanden.

”En afgørende faktor”
Byggeriet af den ny skole og fritidscenter er en del af Aarhus Kommunes helhedsplan for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune, understreger, at kommunens ambitioner for udviklingen i den vestlige del af byen er uændrede. Målet er at skabe en sammenhængende by med plads til alle.

”Derfor er det afgørende, at vi fortsætter udviklingen i Gellerup. Vi har allerede lavet massive fysiske forandringer, og udviklingen går i den rigtige retning. Men vi er langt fra i mål, og derfor er det vigtigt, at vi får sat gang i byggeriet af skolen, så hurtigt som muligt. Skolen er en afgørende faktor for at tiltrække og fastholde beboere i området,” siger Jacob Bundsgaard.

Lang ventetid i Boligretten
Hos Brabrand Boligforening er man fortrøstningsfuld i forhold til udfaldet af sagen i Boligretten, men administrerende direktør, Kristian Würtz understreger, at de beboere, som har gjort indsigelse, skal behandles korrekt.

”Det er beklageligt, at overdragelsen af grunden trækker ud og dermed forsinker opstarten af skolebyggeriet på den nordlige grund. Enkelte har ikke ønsket at tage imod vores tilbud om genhusning og har gjort indsigelse. Det har de ret til, og derfor er det nu en sag for Boligretten,” siger Kristian Würtz.

”I Brabrand Boligforening forventer vi at få medhold, men da der er lang ventetid på sager i Boligretten, er det usikkert, hvornår der bliver truffet en afgørelse. Den nye skole er et nøgleelement i udviklingen i Gellerup, og derfor sætter Brabrand Boligforening pris på, at Børn og Unge starter skolebyggeriet op på den sydlige grund denne sommer,” siger Brabrand Boligforenings direktør.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.