Skal vi vælge den nye skole i Gellerup til? Endnu inden den er bygget, overvejer både familier i Gellerup og fra andre dele af Brabrand, om deres børn skal gå på skolen. For nylig stod Gellerup Bibliotek og Vores Brabrand bag et debatmøde om den nye skole, hvor der blev stillet mange spørgsmål om skolen.

”Det er en stor overvejelse hjemme hos os. Lillebror regner med, at han skal gå på Engdalskolen, men vi overvejer virkelig, om den nye skole i stedet er det rigtige valg. Jeg ser en stor værdi i, at skolen er ny og tænkt rigtigt fra starten. Og så betyder det noget, at børnene kan gå derover.”

Sådan lød det fra en af de forældre, som Aarhus Kommune håber, der vil være mange af: Familier som ikke bor i et af områderne omkring Gellerup, men som alligevel overvejer at vælge den kommende nye skole til.

Ordene blev sagt på debatmødet, som Gellerup Bibliotek og Vores Brabrand midt i juni arrangerede for forældre til børn, som skal starte i skole, når den nye skole til cirka 320 mio. kr. om få år står færdig.

Mødet havde deltagelse af både forældre fra Gellerup og fra de omkringliggende kvarterer. Som mødet skred frem, var det tydeligt, at forældrene – uanset hvor de bor – har stort set enslydende forhåbninger til skolen:

Først og fremmest håber de, at skolen kan sikre elevernes trivsel, så de både lærer en masse og kommer glade hjem fra skole.

Mødet var kendetegnet ved en åben og interesseret dialog, hvor deltagerne nysgerrigt spurgte den kommende skoleleder Helle Mønster om, hvad de kan forvente sig af den nye skole. Og som mødet skred frem, foregik debatten i stigende grad også mellem forældrene, som fortalte hinanden om deres ønsker og forhåbninger.

Vigtigt at mange taler et alderssvarende dansk
Det helt store samtaleemne handlede om trivsel på den nye skole: Forældrene ville gerne vide, om deres barn vil kunne trives på en skole, der sandsynligvis vil være præget af en elevflok sammensat af børn fra mange forskellige kulturer.

”Jeg har allerede snakket med mange forældre om det, og jeg er klar over, at der er en bekymring for, om det her bliver en ny Nordgårdskole. Jeg kan kun sige, at det bliver distriktets skole. Fra 0. årgang er der de samme regler som for de fleste andre skoler i Aarhus, at højst 20 procent af børnene i en klasse kan have et sprogstøttebehov,” svarede Helle Mønster.

”Mit håb og kommunens håb er, at vi på sigt får en blandet skole. Og det starter nedefra. Så når der her sidder forældre fra områderne omkring Gellerup, så gør det mig simpelthen så glad. Det gør mig glad, fordi vi så får nogen, der aktivt vil være med til at skabe den forskellighed.”

Helle Mønster tilføjede, at erfaringerne viser, at der er en større risiko for konflikter i klasser med mange børn, som ikke taler et alderssvarende dansk, end hvis man allerede i børnehaven har lært at tale om problemerne og selv er med til at løse dem.

”Men vi ved, at mange børn generelt mistrives i skolen. Det er en landspolitisk debat, men det får en konsekvens for den måde, vi vil møde børnene på. Det er vigtigt, at man er vant til at være sammen med andre, når man starter i skole,” sagde skolelederen.

Derfor ser hun arbejdet i lokalområdets daginstitutioner som afgørende for, hvordan den nye skole kommer fra start.

”Det vigtigste er, at der kommer nogle børn, der fungerer godt sammen med andre, har et alderssvarende dansk og en god forståelse af, hvordan man er sammen med andre – og at forældrene bakker op om skole/hjem-samarbejdet og er klar til at komme og hjælpe, når der er fodboldturnering i sfo´en og den slags ting. Det er intentionen med en nye skole.”

Projektbaseret læring
En del af forældrene spurgte ind til, hvordan skolens medarbejdere konkret vil sikre, at alle elever trives.

”Jeg kan ikke svare helt konkret, at så gør vi det og det, for der er vi ikke endnu. Men jeg kan sige, at børnene skal trives, og de skal lære noget. Med den vision, vi har for skolen, vil eleverne trives langt bedre med det faglige, end vi tidligere har set. Det skal være en skole og fritidscenter, som ingen ønsker at gå hjem fra, fordi det er så fedt at være der,” svarede hun.

Helle Mønster henviste til, at skolen vil arbejde ud fra visionen om projektbaseret læring, som man også arbejder efter på enkelte andre skoler i Danmark. Man vurderer i Aarhus Kommune, at det generelt vil give en større glæde ved det at gå i skole.

Flere forældre pegede på, at forældrenes aktive deltagelse i skolens liv sammen med faste rammer og et kompetent personale vil være afgørende for den kultur, man ønsker at skabe. Det var Helle Mønster enig i.

”De medarbejdere, vi har på Ellehøjskolen nu, rykker med ned på den nye skole. Så der vil være lærere og pædagoger, som kender hinanden godt, og som kender børnene, der tager med derned. Det er folk, som er enormt kompetente, når det gælder om at arbejde med sproglig udvikling, som vi på skolen vil have et særligt fokus på. Jeg kan garantere, at det er en lærerkreds, som vil det her,” svarede hun.

”Alle ved at det er en dansk folkeskole”
Der blev også spurgt ind til, hvordan skolen vil håndtere forskellige kulturers og religioners særlige ønsker. Helle Mønster understregede, at skolen vil fungere som enhver anden dansk folkeskole, og at det forventes, at alle elever deltager i alle aktiviteter – fra juletræsfester over kristendomsundervisning til lejrskoler.

”Det er min klare holdning, at religion er noget, man dyrker derhjemme i sin kirke eller moske. Det gør vi ikke i skolen.”

En forælder med somaliske rødder understregede, at hun ikke mente, der vil være særlige forventninger til den nye skole fra muslimske forældre:

”Alle ved, at det er en dansk folkeskole, og at der er ens regler for alle. Vi siger til vores børn, at de skal deltage i det hele. Det er jo ikke sådan, at de bliver kristne af at deltage i kristendomsundervisning. Det er en nødvendig viden, de skal have.”

Hun glædede sig over, at de deltagende forældre med rent danske rødder ikke udtrykte frygt for at blive en del af en skole med mange forskellige kulturer.

”Jeg er rigtig glad for at høre, at I ikke kommer med fordomme og afvisninger på forhånd. Det er jo jer, der kan være med til at udvikle en skole, hvor der er plads til alle,” sagde hun.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.