Det virker at have fokus på hele familiens trivsel, når mor og far skal i arbejde. Det er erfaringerne fra projekt Opgang til Opgang, som siden 2019 har hjulpet langtidsledige forældre i Gellerup ind på arbejdsmarkedet. Projektet har været støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 23,4 millioner kroner.

Når man er forælder og ikke har haft et arbejde længe, kan det være svært at finde vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Særligt hvis man har dårligt helbred, økonomiske udfordringer eller børn, der mistrives og er fraværende i skolen.

I projekt Opgang til Opgang har kommunale medarbejdere banket på døren hos 62 familier i Gellerup, for at spørge, hvordan de bedst kan hjælpe forældrene i arbejde og familierne til bedre trivsel.

Og den innovative familie- og beskæftigelsesindsats virker. Det bekræfter en ny evaluering.

”I Opgang til Opgang udvikler vi velfærden sammen med familierne. Vi banker på hos den enkelte familie og tager os tid til at lytte til forældrenes beskrivelse af, hvordan vi bedst kan hjælpe dem til en hverdag med job. Nogle gange viser det sig, at indsatsen skal kombineres med andre tiltag, fx at få styr på rygsmerter eller hjælpe et barn til en fritidsaktivitet. Det er en helt ny måde at hjælpe familierne, og vi er meget glade for støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som har gjort det muligt at finde nye veje til velfærd,” fortæller Anders Winnerskjold, rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Over halvdelen af forældrene i projektet er kommet i job eller uddannelse, og børnenes fravær i skolen er faldet med mere end 25 procent. Samtidig fortæller familierne, at de har fået større overskud, livskvalitet og tillid til systemet.

Derudover anslår Aarhus Universitet, som har stået for den kvantitative del af evalueringen, at indsatsen har medført samlede besparelser på social- og beskæftigelsesområdet på i alt 250.000 kroner per familie i den fireårige projektperiode.

Inspiration til fremtidens velfærd
Opgang til Opgang startede som et beskæftigelseseksperiment designet i samarbejde mellem Aarhus Kommune og SUS – Socialt Udviklingscenter med økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Erfaringen viser, at det er muligt at skabe markante sociale forandringer i samarbejde med familierne, hvis kommunen organiserer sig på tværs af fagligheder og bliver endnu bedre til at lytte til familierne.

”Hele indsatsen er baseret på tilgangen om relationel velfærd, hvor medindflydelse og relationer er kernen. Derudover er den også et nybrud i forhold til at organisere sig tværfagligt, som forhåbentlig kan inspirere andre kommuner,” fortæller Mathias Bruhn Lohmann, udviklingschef i SUS – Socialt Udviklingscenter.

Teamet bag indsatsen består af en leder og ti medarbejdere med forskellige fagligheder, som sammen har beslutningskompetence på alle forvaltningsområder. Det betyder, at familierne i projektet kun har én indgang til kommunen, og at medarbejderne i teamet både kan hjælpe familierne tættere på arbejdsmarkedet og med andre ting, familien har behov for støtte til – lige fra at få et bedre samar­bejde med børnenes skole eller at opsøge den rigtige behandling.

Samarbejdet har været nyt land for både medarbejdere, borgere og ledelsen i kommunen, men erfaringerne er, at tværfagligheden og den relationelle tilgang har skabt stor værdi for både børn og voksne og ledt til en mere effektiv beskæftigelsesindsats.

Aarhus Kommune ser derfor store fremtidige perspektiver i indsatsen både i Aarhus og andre kommuner:

”Opgang til Opgang viser nye veje til at hjælpe forældre og familier, som i alt for mange år har stået uden for fællesskabet. Når vi tør bryde de kommunale siloer, være nysgerrige og rykke endnu tættere på lokalområdet, kan vi skabe varige forandringer sammen med familierne. Forandringer, som også kommer til at påvirke børnenes voksenliv positivt,” siger rådmand Anders Winnerskjold.

Du kan se hele evalueringsrapporten her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.