De kalder sig Sosu-Banden. Det er en af de største succes´er i Gellerup og Toveshøj, når det gælder om at finde en vej til uddannelse og job. Sosu-Banden er et fællesskab af kvinder i alle aldre, som interesserer sig for uddannelse og job på sundhedsområdet.

”Vi er som en rigtig bande – dog uden rygmærker men med en høj grad af fælles kultur,” smiler en af initiativtagerne, Mona Fahd.

Siden starten i 2019 har i alt 55 kvinder været en del af Sosu-Banden. Nogle er undervejs blevet færdig med uddannelsen på Sosu-Skolen og er kommet i arbejde. Andre er på vej. I netværket hjælper de hinanden med viden om, hvad der skal til for at komme i gang med uddannelsen og klare de praktiske udfordringer i en travl hverdag.

Her kan de forberede sig fagligt og sprogligt – helt uden indbyrdes konkurrence. Når én skal til jobsamtale, bakker de andre op og hjælper, hvor de kan. Og de deltager alle i fejringen, når én afslutter uddannelsen eller kommer i job.

”De motiverer hinanden og glæder sig på hinandens vegne. Nogle af kvinderne kæmper med forskellige udfordringer, men alle vil det så gerne. Som fagperson er det virkelig berigende at opleve.”

Det siger de to drivende kræfter bag Sosu-Banden, Anna Carøe, som er ansat i Aarhus Kommunes jobteam i Gellerup, og beskæftigelsesmentor Mona Fahd, Det Boligsociale Hus. De arbejder i det daglige tæt sammen på tværs af deres forskellige ansættelses-baggrunde:

”Vi er så stolte af det her fællesskab. Ideen var simpel, og vi vidste ikke på forhånd, hvor det ville føre hen. Netværket kan stadig udvikle sig i flere retninger. Kvinderne er selv med til at bestemme, hvordan det skal ske.”

De kan se, at mange kvinder i Sosu-Banden kommer i job og uddannelse. Men én ting er at hjælpe kvinderne godt på vej. Et andet vigtigt element er at støtte dem i at holde fast i drømmene, når hverdagen er svær. Her er fællesskabet igen en vigtig faktor.

“Jeg vil gerne være et godt forbillede for andre”
Når man spørger tre af deltagerne i Sosu-Banden, Shaza, Mona og Habiba, er fællesskabet den primære grund til, at Sosu-Banden samler så mange kvinder.

”Vi har mange gode og nyttige samtaler. Det betyder samtidig, at jeg bliver bedre til det danske sprog. Der er så mange fag-ord, jeg skal lære, efter at jeg er begyndt på Sosu-skolen. Og så får jeg samtidig hjælp til min lektier.”

Det siger Shaza, som i to år har været en del af Sosu-Banden og nu er i gang med grundforløbet på Sosu-skolen.

Andre deltager i netværket i håb om, at de senere vil kunne blive optaget på sosu-uddannelsen. Det gælder blandt andre Habiba, som gennem længere tid har været en del af Sosu-Banden og undervejs har fået hjælp til mange ting i netværket. Nu føler hun sig klar til at gå i gang med uddannelsen.

Medlemmerne af Sosu-Banden afslutter som regel et møde med at spise sammen, mens de vender hverdagens glæder og besværligheder. Foto: Mette Kok Sørensen.

En tredje deltager, Mona, er til gengæld ret ny i Danmark og er stadig ved at finde sine ben i det danske samfund. Hun har dog fået en god start via Sosu-Banden, hvor hun har fået lektiehjælp, oplysninger om økonomi og praktisk viden om hvordan det offentlige system fungerer her.

”Da jeg første gang kom i Sosu-Banden, var jeg på kontanthjælp. Nu går jeg i 9. klasse, og håber at jeg kan komme videre på sosu-uddannelsen. Jeg vil gerne være et godt forbillede for andre og blive en del af arbejdsmarkedet. Være selvstændig. Det kan jeg ved at blive sosu-hjælper,” siger Mona, som har været glad for de mange informationer, hun har fået i netværket.

Fælles for de tre kvinder er, at de glæder sig over at være med i et fællesskab, hvor man hjælper hinanden, men hvor der også er tid til både at lave sjov og få nyttige informationer om arbejdslivet i Danmark og særligt jobs i sundhedssektoren.

Desuden har Habiba og Mona også via Sosu-Banden fået en mentor fra Kvinfo´s mentorkorps.

Mange med uformelle kompetencer
Sosu-Banden er ikke alene til glæde for de deltagende kvinder, men er samtidig til stor gavn for sundhedsvæsenet, som desperat mangler varme hænder. Her kan man komme i direkte kontakt med kommende medarbejdere, som der er så stor mangel på – og som oplever at de er ønskede på arbejdsmarkedet.

”Jeg tror, at mange kvinder her virkelig gerne vil gå sosu-vejen, og omvendt er der stor samfundsmæssig efterspørgsel efter medarbejdere i sundhedssektoren, som kan to sprog, nu hvor nogle af vores borgere med anden etnisk baggrund også begynder at blive gamle,” siger Anna Carøe.

Hendes medspiller i koordinering af Sosu-Banden, Mona Fahd, tilføjer:

”De her kvinder oplever, at samfundet har brug for dem. Mange har i forvejen vigtige uformelle kompetencer. De er opdraget til at vise personlig omsorg, både mentalt og praktisk, og det bliver de anerkendt for.”

Mange dukker op uden nogen form for uddannelse. Efter et stykke tid har de fået mod på at gå i gang med 9. klasse med et håb om, at de senere kan starte på sosu-uddannelsen og derefter få et job i sundhedssektoren.

”Det er et meget trygt forum, hvor der tit dukker meget private ting op. Og hvis én spørger, hvordan det er at vaske en mand forneden, så fortæller nogen om det. Der er blevet skabt en åben kultur, hvor alle bliver set og anerkendt.”

Ved siden af de månedlige møder er en velfungerende WhatsApp-gruppe en vigtig kommunikationskanal, der samtidig er med til at holde sammen på fællesskabet.

Genvej til sosu-uddannelsen
For nylig dukkede næsten 40 deltagere op, da Sosu-Banden i samarbejde med SOSU Østjylland inviterede til info-møde om en ny uddannelse, der kan være en smutvej ind på sosu-uddannelsen for kvinder, som ikke har gennemført 9. klasse.

I et intensivt forløb på skolebænken kombineret med et praktikforløb får deltagerne både løftet kundskaberne i blandt andet dansk, matematik og naturfag.

Mange af de deltagende kvinder oplevede her at få sat retning på deres fremtidsdrømme. Nogle fik håb om, at de kan starte på det nyudviklede forløb direkte efter sprogskole. Andre, som er i gang med 9. klasse, blev anbefalet at søge ind på SOSU Østjylland.

Sosu-Banden var sidste år vært for et sundhedsevent i Sports- og Kulturcampus. Her kunne alle orientere sig om muligheder for at få job i sundhedssektoren.

Men mødet viste også, hvad fællesskabet i Sosu-Banden kan: Flere, som er i gang med sosu-uddannelsen, havde taget deres venner med. Og nogle dukkede op, selvom de ikke personligt havde en interesse i uddannelsen.

”Det er virkelig stærkt, at man møder op, fordi man kan se en god fidus i noget, man kan fortælle til andre på sin vej. Det er en ret stor kvalitet ved Gellerup-området, at man opsøger information, som ens naboer måske kan have glæde af. Det viser, at vi har et stærkt fællesskab,” siger Mona Fahd.

Alle bakker op og tilbyder deres hjælp
Sosu-Banden var resultatet af en brainstorm på nogle stop-op-dage i Det Boligsociale Hus i 2018: Målet var at etablere en netværksgruppe med plads til erfaringsudveksling – hvor man kunne finde opbakning, støtte og tro på hinanden.

Der dukkede otte kvinder op første gang i august 2019. Og siden er netværket vokset helt af sig selv, når de mødes den første onsdag i måneden kl. 17.30.

”Må min veninde komme med, hun interesserer sig for sosu.”

Sådan lyder en typisk forespørgsel. Og svaret er altid et smilende ja. Alle er velkomne og bliver hurtigt en del af fællesskabet.

Nogle gange er der jobcafé, hvor kvinderne arbejder på at skrive en god ansøgning. Andre gange kan der være foredrag om så forskellige emner som sund kost, A-kasse, husholdningsøkonomi og håndtering af dagligt arbejdspres. Emnerne har kvinderne typisk selv været med til at pege på.

Almindeligvis slutter de af med at spise et måltid mad sammen, mens de vender hverdagens små udfordringer, sejre og nederlag.

En del er enlige mødre, men de bliver altid opfordret til at tage børnene med. Nogle gange er der arrangeret aktiviteter for dem, så mødrene kan samle sig om mødet.

Gennemsnitligt dukker ca. 10 kvinder op, når Sosu-Banden inviterer til et arrangement. Nogle kommer ofte, mens andre kigger forbi cirka en gang om året.

”Desuden kommer flere kvinder fra Sosu-Banden også, når vi holder sprog- og studiecafé. Især når vi nærmer os eksamen, har vi virkelig travlt,” fortæller Mona Fahd.

Det kendetegner kulturen i gruppen, at alle er åbne om de udfordringer, de prøver at overvinde. For eksempel syge børn i en tid hvor eksamen nærmer sig. Alle bakker så op og tilbyder deres hjælp. Det hjælper dem til at holde motivationen oppe, vurderer Mona Fahd og Anna Carøe.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.