En aftale mellem regeringen og en lang række af Folketingets partier sikrer penge til at fortsætte initiativet Get2Sport, der blandt andet er en aktiv del af foreningslivet i Gellerup.

Det drejer sig om penge til foranstaltninger på social-, sundheds-og arbejds-markeds-området 2024-2027 for samlet 885,5 millioner kr.

”Aftalepartierne fokuserer bl.a. på at tilføre midler til de grupper, der har de største udfordringer i vores samfund – mennesker med handicap, borgere med demens og udsatte børn, unge og voksne.

Der prioriteres blandt andet over 90 mio. kr. bl.a. til understøttelse af forsøget med ungekrisecenteret Joannahuset, en yderligere udbredelse af fritidspas, en arbejdsgruppe om vold mod børn, samt en understøttelse af idrætsforeninger i de mest udsatte boligområder med tiltaget Get2Sport.

”Som socialordfører ser jeg hvor vigtigt at fritidslivet er. Det gør en hverdagsforskel. Derfor børn og unge bare spille fodbold, går til spejder eller laver mad. Og så er det skønt at Get2Sport, som jeg også selv har trænet med af flere omgange,” siger Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius.

”Vi vil gerne fremhæve en yderligere udbredelse af fritidspas og en stor understøttelse af idrætsforeninger i de mest udsatte boligområder med tiltaget Get2Sport. Det er et initiativ som vil kunne hjælpe rigtig mange unge og voksne, som kan hjælpe med at skabe sammenhold og forpligtende fællesskaber,” tilføjer hun.

”Der er allerede en lang tradition i Gellerup for sports-fællesskaber blandt de unge, og det hjælper vi yderligere med her.”

Partifællen Jens Joel supplerer:

”Get2sport er en kæmpe gevinst for lokalsamfundet, for klubberne i Gellerup og for de mange børn og unge, der får både motion, sjove oplevelser og gode kammerater. Igennem 10 år har jeg selv, som gæstetræner på fodboldskolen i sommerferien, fået lov at opleve glæden og fællesskabet og det skal områdets børn selvfølgelig også kunne fremover.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.