Tekst og fotos: Peter Friis Mikkelsen

Hvad gør jeg med kartoner fra mælk og yoghurt? Skal jeg vaske emballagen? Skal madaffald i plastikposer? Hvorfor skal vi overhovedet sortere mere?

Spørgsmål som disse øver et nyansat korps af blokambassadører i Gellerupparken og Toveshøj sig for tiden i at kunne svare på.

De otte blokambassadører er nu godt klædt på til at vejlede de lokale beboere om affaldssortering.

Snart skal de nemlig stemme dørklokker i alle opgangene i de to store boligafdelinger, hvor de skal informere om den nye affaldssortering og uddele materiale fra Kredsløb, der lige nu udruller den nye ordning i hele Aarhus Kommune. Dermed bliver der også endegyldigt lagt låg på skraldesuget og affaldsskakterne i de to afdelinger, som ikke længere kan benyttes.

Blokambassadør-korpset er et samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og Toveshøj, Det Boligsociale Hus, administrationen i Brabrand Boligforening og Lokalsjakket, som er en del af Livsværkstederne i City Vest.

Efter planen går blokambassadørerne, der selv er beboere i afdelingerne, rundt i opgangene i uge 46. I ugen efter bliver de nye affaldsbeholdere leveret ved blokkene, hvorefter beboerne skal begynde at sortere på den nye måde.

”Håber folk tager godt imod os”
I denne uge har de nyansatte ambassadører været samlet for første gang til to workshops, hvor de har deltaget i et ”minikursus” fra Kredsløb, som har gjort dem klogere på affaldssortering og genanvendelse ved hjælp af oplæg og små øvelser.

Sumaya Abdul på 19 år, der bor i Toveshøj, er en af de otte nye ansatte i projektet. Hun er i forvejen vant til at sortere affald derhjemme og fik flere nye og brugbare informationer med sig hjem fra dagens workshop, som hun kan give videre.

” Jeg tror også, det kan være en fordel, at jeg selv bor her i området i modsætning til, hvis der kommer en udefra og fortæller, hvordan man skal sortere sit skrald, så jeg håber, jeg kan være med til at gøre en forskel, siger hun.”

I denne uge har de nyansatte ambassadører været samlet for første gang til to workshops arrangeret af Kredsløb.

32-årige Said Ali bor i Gellerupparken. Han ser frem til at dele informationsmaterialet ud til beboerne og var glad for gennemgangen af de forskellige typer af affald, så han nu ved, at f.eks. batterier og spraydåser er ”farligt affald” og ikke må komme i ”restaffald”.

”Jeg glæder mig til at møde beboerne og svare på deres spørgsmål og håber, at de tager godt imod os, når vi kommer rundt og taler med dem, siger han.”

I ugens anden workshop stod programmet på rollespil, hvor blokambassadørerne har haft mulighed for at øve de første møder med beboerne.

Konkurrencer og udstillinger skal bruges til at informere
Når den nye affaldssortering er startet, og det første informationsmateriale er delt rundt, er det planen, at blokambassadørerne fortsat skal guide beboere om den nye sortering og samtidig også motivere dem til at holde området omkring deres boliger pænt og rent – alt sammen i et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne og ejendomsfunktionærerne.

Ambassadørerne vil f.eks. også komme til at afholde pop-op-arrangementer ved blokkene med konkurrencer og udstillinger, der viser eksempler på, hvordan man kan indrette sin sortering hjemme i lejligheden.

Den slags vejledning og inspiration bliver der brug for, forudser Louise Buch Viftrup, der er leder for den boligsociale indsats i Gellerup og Toveshøj.

”En ny affaldsløsning med endnu mere sortering vil være en stor omvæltning for mange af vores beboere, der i mange år har været vant til et andet system med affaldsskakter i opgangene, som nu bliver lukket. Derfor er det glædeligt, at vi ved hjælp af lokale blokambassadører, som får et godt deltidsjob, kan hjælpe beboerne på vej med at skabe nye vaner for deres håndtering af affald fra husholdningerne”, siger hun.

Læs mere om den nye affaldssortering her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.