I mere end tre år har kunstplatformen Sigrids Stue fulgt livet i og omkring de 74 nyttehaver mellem boligblokkene på Dortesvej. Få måneder før haverne forsvinder helt, inviterer Sigrids Stue til en udstilling, hvor du kan fornemme havernes fortid, nutid – og fremtid i en ny form ved Jettesvej.

”Haven betyder, at vi får frisk luft og møder hinanden.”

Sådan lyder et udsagn fra en af brugerne af nyttehaverne ved Dortesvej. I løbet af det seneste års tid har Pernille Helberg Stentoft jævnligt mødtes med havedyrkerne og har talt med dem om betydningen af at dyrke en have – og om minderne om haverne mellem blokkene, som inden længe forsvinder i takt med områdets forandring.

Pernille Helberg Stentoft dokumenterer i projektet HAVE STEMME STED den sidste havesæson, inden haverne får nyt liv på et nyt sted. Billeder og citater fra projektet pryder den ene væg på Sigrids Stues udstilling Registreringer, som du i disse uger kan opleve hos Gellerup Art Factory i Sports- og Kulturcampus.

I tre et halvt år har Sigrids Stue fulgt livet omkring nyttehaverne. Det begyndte med havevandringer i 2020, hvor Sigrids Stue tog interesserede med på besøg i haverne.

“Vi undrede os over at haverne tilsyneladende ikke blev set som værdiskabende i den aktuelle byudvikling – mange har slet ikke været klar over, at haverne eksisterede. Mange andre steder taler man om urban gardening som en stor kvalitet, men her har de været her i 50 år, uden at man rigtig har set værdierne i dem,” siger kunstner Grete Aagaard, som er en del af Sigrids Stues team.

Kunstnerisk engagement og dialog
Gennem Gellerupparkens 50-årige eksistens har de 148 nyttehaver, der var samlet i haveforeningen Grønærten, været et fristed og et mødested for i hundredevis af beboere.

Gellerup Art Factorys rå betonvægge lægger blandt andet baggrund til havedyrkernes egne fotos suppleret med citater fra Pernille Helberg Stentofts samtaler med havefolkene.

Centralt i projektet HaveVærdi er en booklet, Flora Gellerup, hvor Grete Aagaard via tekst og tegninger giver en oversigt over en del af nyttehaverne og nogle af de dyrkede afgrøder. Teksterne beskriver både havernes betydning for beboerne, og der indgår citater fra Sigrids Stues høringssvar til Aarhus Kommune om lokalplanen for kvarteret ved Dortesvej.

”Det har været et langtidsprojekt, hvor vi har fulgt op på havernes betydning for livet her i området. Samtidig har vi fulgt udviklingen til dørs og talt for havernes overlevelse og genetablering.”

Sigrids Stue har ikke kun fulgt have-aktiviteterne på afstand, men har også aktivt arbejdet for bevarelse af nyttehaverne. Da Aarhus Kommune havde nedrivningen af blokkene på Dortesvej i offentlig høring, afleverede Sigrids Stue et høringssvar med en opfordring til at bevare haverne.

Og det blev der lyttet til. I den endelige politiske aftale var indføjet en sætning om, at nyttehaverne skulle genetableres.

Hun betegner projektet HaveVærdi som direkte og produktivt engageret over lang tid – men samtidig anviser projektet ikke færdige løsninger. Målet har snarere været at synliggøre havernes værdi på en kunstnerisk og æstetisk måde.

Sigrids Stue har sammen med Haveforeningen Grønærten udarbejdet skitsen til, hvordan de nye nyttehaver mellem blokkene på Jettesvej kan udformes. Der bliver desuden plads til bl.a. bord-bænkesæt omkring haverne.

”En stor fornøjelse at det er lykkedes”
I samarbejde med haveforeningen Grønærten har arkitekt Mohammad Ejle og billedkunstner Grete Aagaard fra Sigrids Stue udarbejdet et forslag til, hvordan de nye haver kan placeres på græsarealet mellem to boligblokke på Jettesvej, og hvordan de kunne se ud.

De forskellige forslag er blevet udviklet i dialog med havebrugere, Grønærten og Brabrand Boligforening. Buus Anlægsgartner er nu i gang med at etablere dem.

Sigrids Stue havde yderligere foreslået, at man i forbindelse med flytningen tog de øverste 20 centimeter af haverne med over i det nye område – dels som en symbolsk handling og dels fordi jorden allerede er bearbejdet og er nem at plante i.

”Det blev noteret som en idé, men den er dog ikke blevet realiseret,” fortæller Grete Aagaard.

Der bliver ikke helt så mange haver som tidligere. Ved Jettesvej etableres cirka 20 haver, og dertil kommer yderligere et antal ved Inger Christensens Gade. Men det glæder alligevel Grete Aagaard fra Sigrids Stue, at der fortsat bliver nyttehaver ved Dortesvej.

”Det er en stor fornøjelse, at det er lykkedes, blandt andet fordi vi sammen med Grønærten har været insisterende på det. Haverne er en vigtig del af Gellerups og Brabrand Boligforenings historie,” siger hun.

”Det var vigtigt, at vi kom i gang, så der er nogle haver til folk, som har brug for dem i deres hverdag. Vi kan se, at der er stor interesse for haverne, og folk spørger utålmodigt efter, hvornår de kan gå i gang med dyrkningen,” siger hun.

Om at tage ting med sig
Sigrids Stue har selv dyrket en af nyttehaverne ved Dortesvej, og her inviterede kunstnerne sidste år en arkæolog til at foretage en udgravning med henblik på også at kunne dokumentere havernes fysiske indhold i 60 centimeters dybde.

På udstillingen hos Gellerup Art Factory kan man se en hel væg fyldt med optegnelser af de forskellige jordlag, samt hvad arkæologen fandt af glasskår og andre efterladenskaber gennem 50 års levet liv ved Dortesvej.

Buus Anlægsgartner er nu i gang med at etablere de nye nyttehaver på et græsområde ved Jettesvej.

Dokumentarist og tegner Lars Henningsen fra Sigrids Stue har ligeledes bevaret nogle klumper jord fra nyttehaven, indeholdende diverse selvgroede planter. De er også blevet en del af udstillingen – placeret i montrer bygget af glashylder fra kasserede køleskabe fra Dortesvej.

”Registreringer bliver let lidt distancerede. Jeg ville gerne lave noget levende, noget med bevægelse i. Og det blev faktisk til mere, end jeg havde troet. Den oprindelige jord her skal naturligvis også flytte med ned til de nye haver,” siger han.

Lars Henningsen glæder sig over at kunne dokumentere og bevare dele af et sted og en kultur, der var ved at forsvinde. Han beskriver det som erindringer og gemte spor fra et sted, man ellers troede var forladt:

”Det skal også ses som en anerkendelse af det levede liv dér, i og omkring blokkene. En anerkendelse af de mennesker, der er blevet tvunget ud af deres lejligheder, før deres boliger blev revet ned. At der faktisk er meget, der peger fremad.”

I løbet af foråret 2024 udkommer podcasten HAVE STEMME STED, der går dybere ned i samtalen med beboerne om betydningen af at dyrke en have.

Udstillingen ’Sanselige Registreringer’ har åbent i denne uge tirsdag, onsdag og torsdag klokken 15 til 17. Sidste dag torsdag. Du finder den hos Gellerup Art Factory i Sports- og Kulturcampus, Karen Blixens Boulevard 23-27.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.