Organisationen 2 Timer om Ugen er på vej til at starte en sprogklub i Gellerup og Toveshøj. Sprogklubben skal hjælpe med at understøtte flersprogede 5-7-årige børns sprog i overgangen fra børnehave til skole. I den forbindelse søges nu frivillige til at hjælpe i sprogklubben.

Om halvandet år starter den nye skole i Gellerup og Toveshøj. Børn som ønsker at starte i 0. klasse i den nye skole, skal først bestå en sprogtest.

Selvom forældrene sammen med de lokale daginstitutioner gør en stor indsats for, at de 5-7-årige flersprogede børn taler godt dansk, viser erfaringerne, at der er brug for flere initiativer.

Derfor har organisationen 2 Timer om Ugen indgået et samarbejde med Brabrand Boligforening om at starte en sprogklub i Gellerup-området. Initiativet skal hjælpe børnene i overgangen fra børnehave til skole.

”Vi mødes en gang i ugen, hvor vi arbejder med legende læring på baggrund af materiale, vi har udarbejdet i samarbejde med Syddansk Universitet for at styrke børnenes sproglige kundskaber,” siger Emma Kjærsgaard, som skal stå for etableringen af sprogklubben, der får til huse i beboerhuset Laden.

Hun har tidligere været en del af en tilsvarende sprogklub i Langkærparken i Tilst, hvor man nu er i gang med det tredje hold.

”Det vigtigste er, at børnene i trygge rammer kan få den hjælp, de har brug for. Vi har set, at nogle børn har svært ved at bestå sprogtesten, før de skal i skole, men vi tror, sprogklubben i den samenhæng kan være et vigtigt tilbud,” siger hun.

Sprogklubben skal blandt andet afhjælpe sproghuller, forbedre ordforråd og generelt være med til at skabe en bedre forståelse af dansk kultur.

Emma Kjærsgaard ser det især som vigtigt, at børnene får en god relation til de frivillige, der betyder, at de får en tryg ramme for at arbejde med det danske sprog.

Hver af de 20 uger, forløbet varer, vil der være et særligt sprogtema, for eksempel sammensatte ord eller rim og remser. Gradvist bliver sprogforståelsen større, og efter 20 uger kan børnene modtage deres diplomer.

Sproglege og plads til at stille undrende spørgsmål
Emma Kjærsgaard fortæller, at det i den sprogklub, hun tidligere har været en del af, lykkedes at etablere et godt fællesskab blandt de mange frivillige.

”Det mest fantastiske har næsten været, at det blev en helt vildt blandet gruppe bestående af studerende, pensionister og folk, som stadig er på arbejdsmarkedet. Folk har meget forskellige uddannelsesbaggrund og etnicitet, og det gør, at børnene let kan finde nogen at spejle sig i.”

Hun fortæller, at mange familier er interesserede i at være en del af sprogklubben. Men foreløbig er målet at finde frivillige, som vil hjælpe med at gøre planerne om sprogklubben til virkelighed.

Der er en fast struktur i sprogklubbens arbejde, hvor man begynder med en sprogleg, hvorefter man har en åben snak med plads til at stille undrende spørgsmål. Så man skal bare være villig til at kaste sig ud i det og være klar til at føre gode samtaler med børnene.

Hun fortæller om sin egen interesse for at starte som frivillig:

”Jeg synes bare, det lød som en mega god idé. Det var noget, jeg ikke havde prøvet før, og det tiltrak mig, at jeg her kunne være med til at hjælpe tosprogede børn. Jeg havde tidligere arbejdet i børnehaver og vuggestuer, og jeg savnede det element, at man arbejdede sammen med andre om at løse en opgave og gøre en forskel,” siger Emma Kjærsgaard.

Hun tilføjer, at det motiverede hende at kunne bidrage til, at børn fik hjælp og lyst til at klare sig godt sprogligt.

Sprogklubben kommer som nævnt til at foregå i beboerhuset Laden, Edwin Rahrs Vej 6B, og vil ligge på mandage kl. 15.00-16.30. Du kan kontakte Emma Kjærsgaard på tlf. 30510002 eller email emma.k@socialtansvar.dk, hvis du er interesseret i at hjælpe.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.