Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Nyvalgt DF-politiker: muslimer bør spredes

Nyvalgt DF-politiker: muslimer bør spredes

Hvem er den nyvalgte byrådspolitiker fra Dansk Folkeparti, og som bor i Gellerup? Knud N. Mathiesen ligner næsten julemanden, som han kommer ind ad døren: trind, og med et stort, gråt skæg, der matcher lokkerne. Han er slagteruddannet, udlært som 18-årig efter syv års...

Videoafstemning i januar i Gellerupparken

Videoafstemning i januar i Gellerupparken

Beboerne i Gellerupparken skal sidst i januar tage stilling til videoovervågning. Afdelingsbestyrelsen havde ellers satset på en afgørelse i år, men den har ikke kunnet få alle tekniske og økonomiske oplysninger frem fra konsulenterne i tide ”Vi håber at få tallene...

Mere end et fritidsjob

Mere end et fritidsjob

I efteråret har 12 kvikke fritidspatrulje-unge fra Gellerup fulgt en række læringsmoduler og derved gjort sig fortjent til et OCN-diplom i uformel læring. De fik forleden overrakt diplomerne ved en lille fest. Gellerup.nu har talt med nogle af de unge om, hvad sådan...

Lokalcenter og bibliotek skal rives ned

Lokalcenter og bibliotek skal rives ned

Århus Kommune har besluttet at rive Gudrunsvej 78 og 82 ned. Det er de store betonbygninger ved gangbroen, som huser blandt andet bibliotek, lokalcenter og børneinstitution. Nedrivningen er sikker, men tidspunktet er ikke besluttet. Gellerupsekretariatets leder Per...