Protestgruppen mod nedrivning og flere andre var mødt op til borgermødet i Globus1 for at vise deres utilfredshed med, at der skal rives tre boligblokke ned som en del af helhedsplanen. Især Venstre i byrådet har kæmpet for at rive mange boliger ned for at sænke andelen af almene boliger i området, og kompromiset blev på tre boligblokke, mens to andre blokke ændres, og en eller to blokke forsøges solgt.

Rina Zam Zam fra protestgruppen undrede sig over, at der bliver råd til at rive gode boligblokke ned, som familierne er glade for at bo i.

”Vi siger ikke nej til fornyelse, men meget af det kunne I jo have lavet for 10 år siden – for eksempel det med at gøre området mere lyst,” sagde hun.

Borgmester Nicolai Wammen erkendte, at der godt kunne være sket mere for år tilbage – i de år, hvor ”tingene har bevæget sig i den forkerte retning,” som han sagde.

Bydelen skal vende sig mod resten af byen
”Vi skyder mange penge ind i forbedringer, men vi er også nødt til at rive ned. Det er ikke for at genere, men for at lave bygaden og veje ind i området. Planen er at gå fra en bydel, der vender ind mod sig selv, til en bydel, der vender sig ud mod resten af byen. Vi ønsker ikke et Gellerup, der ikke lever sammen med resten af Århus.”

Formanden for Brabrand Boligforening, Jesper Pedersen, var inde på det samme:

”Nu har vi chancen for at blive integreret med resten af byen. Vi skal være en del af byen – en bydel og ikke bare et boligområde,” sagde han og nævnte tryghedspakken, der gør, at ingen flyttes væk fra området mod sin vilje, og man kan få en moderniseret lejlighed, hvis man ønsker det.

Gellerup – et sted for udlændinge
Rina Zam Zam svarede, at færre almene boliger og nye veje ikke skaffer nye slags tilflyttere:

”Da vi gik rundt for at skaffe underskrifter mod nedrivninger, mente de fleste, at det ikke vil ske – Gellerup regnes som et sted for udlændinge.”

Rådkvinde Laura Hay måtte flere gange forsvare sig mod det bulldozer-image, som Venstre har fået. Daværende venstrerådmand Gert Bjerregaards ønskede en kraftig ”udtynding” af Gellerup. Det er af mange blevet opfattet som et redskab til at sænke andelen af udlændinge.

”Ja, andelen af almene boliger skal ned for at få et udbud af flere boligtyper. Vi ser ikke beboerne som noget problem, men det er arkitekturen, som er hovedproblemet,” sagde Laura Hay.
Da en anden tilhører mente, at der er boligmangel, så der ikke bør rives tre blokke ned, svarede Torben Overgaard, direktør i boligforeningen:
"Tre boligblokke er 112 familieboliger. Vi har netop nu 40 tomme familieboliger, og med det nuværende flyttemønsker får vi hvert år rådighed over 100 boliger, så der er boliger nok."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.