Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan, og en boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2022 til 2026.

Den fysiske helhedsplan skaber massive fysiske forandringer for nuværende og nye beboere i Gellerup. Der er anlagt nye veje, bygget Sports- og kulturcampus med Samlingshus og bibliotek, etableret bypark, og opført nye boliger. En del er gennemført og meget er endnu på vej. Planen gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke beboere, fællesskaber og lokalområdet, gennem sociale indsatser. Målet er at Gellerup og Toveshøj er et godt sted at bo, leve og arbejde.

Det Boligsociale Hus ligger i hjertet af Gellerup. Her møder vi mennesker, hvor de befinder sig i livet. Vi bygger bro mellem mennesker. Vi favner både børn, unge, voksne, og familier. Vi tænker i helheder og samarbejder. Vi tror på, at alle har drømme og ressourcer at bidrage med til eget liv og omgivelser. Vi tror på, at vi i fællesskaber kan styrke både den enkelte og lokalsamfundet.

I Det Boligsociale Hus arbejder vi med fire indsatsområder:

Børn og unge får et fagligt løft

Der er fokus på at give børn og unge et fagligt løft gennem aktiviteter for både børn, unge og forældre. Det sker når forældre mødes til dialogaftner om fx ordblindhed og uddannelsesvalg eller når Ungerådet tager initiativ til events og styrker ungefællesskaber i området. Vi har følgende aktiviteter inden for området:

  • Den gode skolegang, Ungeråd, Læringscafé, brobygning til fritidsliv og uddannelsesvejledning.

Flere beboere kommer på arbejdsmarkedet

Der er fokus på at flere unge og voksne tilknyttes arbejdsmarkedet. Det sker når voksne motiveres og inspireres til job inden for sundhed gennem deltagelse i SOSU-banden, eller unge får individuel støtte til at afklare kompetencer og få job i fx byggebranchen. Vi har følgende aktiviteter inden for området:

  • Jobskabelse i renovering og byggeri, beskæftigelsesmentor, sundhed+beskæftigelse+fællesskab og fremskudt beskæftigelsesindsats.

Tryghed og positive fællesskaber styrkes

Der er fokus på at styrke trygheden og de positive fællesskaber i området. Det sker når fædrenetværket styrker egne og fællesskabets evne til at håndtere udfordringer med fx psykisk sårbarhed eller generel utryghed i området og når unge får deres første lommepengejob, der gør dem klar til selv at søge og varetage fritidsjob. Vi har følgende aktiviteter inden for området:

  • Fædrenetværk/baba, Lommeguld og Junior Rangers samt Samvirket.

Fællesskaber og aktiv deltagelse i samfundet styrkes

Der er fokus på at flere er en del af fællesskaber og deltager aktivitet i samfundet. Det sker når frivillige støttes til at drive en forening og lave lokale aktiviteter, når der fortælles positive historier om forandringer i området, eller når bydelsmødrene klædes på at være trivselsagenter i området. Vi har følgende aktiviteter inden for området:

  • Netværksskabende aktiviteter, bydelsmødre, kommunikation og beboerrådgivning.

 

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg vores Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2022-2026.

 

Nyt om helhedsplanerne

Unge og fædre i Gellerup i fælles fotoprojekt om rødder

Unge og fædre i Gellerup i fælles fotoprojekt om rødder

Hvad er vigtigt for dig i din hverdag? Sådan lyder et af de spørgsmål de 16 deltagere i fotoprojektet Mindetræ fik, før de gik ud i Gellerup med deres kamera. På onsdag d. 6. Marts kan du opleve resultatet, når Ungerådet og fædregruppen Baba inviterer til fernisering...

Ungefællesskab i Gellerup bidrager til festival i City Vest

Ungefællesskab i Gellerup bidrager til festival i City Vest

Blandt mange bidragydere til den kommende lørdags kulturfestival Centrum Vest i City Vest er en del foreninger og aktører i Gellerup. Det gælder blandt andet Skaberværket, der er et fællesskab for 18-30-årige. De planlægger en form for ”escape room”, hvor du skal...

Sosu-Banden i Gellerup fejrede nyuddannede kvinder

Sosu-Banden i Gellerup fejrede nyuddannede kvinder

Beskæftigelsen stiger blandt beboerne i Gellerup, og en af de vigtigste drivkræfter er netværket Sosu-Banden, som 59 lokale kvinder nu er en del af. Tirsdag mødtes de og fejrede de 14 nyuddannede sosu-assistenter og -hjælpere, som nu alle har fået fast job....

Ildsjæle fra Gellerup hyldet for stor lokal indsats

Ildsjæle fra Gellerup hyldet for stor lokal indsats

Gellerup og Toveshøj var flot repræsenteret, da de århusianske boligsociale ildsjæle forleden blev hyldet. Både Stine Buus fra fodboldklubben IVF og Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv var nomineret. Og vinderen, Marifat Akbarova, har såmænd også baggrund i...