Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Bæredygtighedsprojekt fra Gellerup vinder iværksætterkonkurrence

Bæredygtighedsprojekt fra Gellerup vinder iværksætterkonkurrence

Godsbanen summede af liv, da den første konkurrence i projektet Iværksætterunge blev afholdt. Konkurrencen var kulminationen på valgfaget Iværksætterunge, hvor 7.–9. klasses-elever fra seks forskellige skoler igennem året har arbejdet med iværksætteri. Til...

Brabrand Boligforening: En meget hård plan

Brabrand Boligforening: En meget hård plan

En presset boligforening måtte mandag nødtvunget acceptere et forhandlingsresultat om nye nedrivninger i Gellerup og Toveshøj. Forhandlingsforløbet har været præget af et ulige magtforhold, hvor Aarhus Kommune og Boligministeriet har anvendt alle magtmidler til at...

Ny bygning bringer mange fordele til beboerne i Gellerup

Ny bygning bringer mange fordele til beboerne i Gellerup

Den store nye kontorbygning har fået navnet ”Blixens” og skal rumme 1050 nye medarbejdere. De 22.800 kvadratmeter skal ikke kun bruges af ansatte, da hele stueetagen bliver åben for alle interesserede. Forbigående stopper ofte op og kigger undrende på Blixens – den...

Nedrivninger skal erstattes af 1000 nye boliger i Aarhus

Nedrivninger skal erstattes af 1000 nye boliger i Aarhus

Boligforeningerne i Aarhus er klar til at tage imod de familier, som bliver hjemløse, hvis deres boliger rives ned i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Boligforeningerne og Aarhus Kommune offentliggjorde tirsdag en aftale om genhusning. Brabrand Boligforening er...