Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Foreningernes Hus er reddet indtil videre

Foreningernes Hus er reddet indtil videre

Fremtiden for Foreningernes Hus har været usikker både økonomisk og administrativt siden den boligsociale helhedsplan stoppede pr. 31. december. Men nu er der kastet en redningsplanke ud, så huset har chance for at køre videre. Der er ikke mange penge at rutte med,...

Usikkerhed om beboerrådgivning i Gellerupparken

Usikkerhed om beboerrådgivning i Gellerupparken

I det seneste referat fra afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken den 14. december kan man læse, at bestyrelsen afviser at finansiere beboerrådgivningen frem til sommer.Bestyrelsen har tidligere besluttet at støtte beboerrådgivningen med en såkaldt medfinansiering på...

Campus-byggeri afsløres onsdag

Campus-byggeri afsløres onsdag

I morgen onsdag afsløres det, hvordan den kommende Sports- og Kulturcampus kommer til at se ud - og hvem der skal bygge den. Tre internationalt anerkendte arkitektfirmaer har knoklet i månedsvis på at tegne Aarhus' kommende Sports- og Kulturcampus. Sports- og...

Bruger: Nem og god jobvejledning

Bruger: Nem og god jobvejledning

Fadum Mohed bor på Jettesvej, er 43 år og enlig mor. Hun har flere gange besøgt den fremskudte jobvejledning i Det boligsociale Sekretariat for at få hjælp til jobsøgning. Hun fik et løntilskudsjob i plejesektoren, men da det løb ud, var der ikke noget fast job til...