Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Ghettoaftalen, der ødelagde drømmen om Gellerup

Ghettoaftalen, der ødelagde drømmen om Gellerup

Da Nikolaj og konen Caroline flyttede til Gellerup med deres lille pige Dora på 1 år, var det efter at de i lang tid havde ledt efter noget at bo i centrum af Århus. De kendte Gellerupbadet fra babysvømning og valgte derfor at flytte dertil. De vidste godt, at området...

Beboerrådgivningen Gudrunsvej 16, 1. th flytter

Beboerrådgivningen Gudrunsvej 16, 1. th flytter

I uge 37, 10. - 14. september, flytter Beboerrådgivningen fra Gudrunsvej 16, 1. th til ”Det Gule Hus”  Yggdrasil, Dortesvej 35A.Dels er det blevet en lidt for stor og dyr lejlighed kun at sidde en person i og dels er Beboerrådgivningen blevet en del af den...

Flertal vil nedrive stort antal blokke i Gellerup

Flertal vil nedrive stort antal blokke i Gellerup

Tirsdag aften går forhandlingerne om en ny helhedsplan for byens udsatte boligområder ind i en afgørende fase. Alt tyder på, at et politisk flertal vil beslutte nedrivning af yderligere et antal boligblokke i Gellerup, hvilket vil betyde, at op mod 600 familier bliver...

Andre skoler vil tage godt imod elever fra Lykkeskolen

Andre skoler vil tage godt imod elever fra Lykkeskolen

Rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF), har reageret kraftigt på onsdagens historie om Lykkeskolens mulige lukning. I en opdatering på sin Facebookside, skriver Thomas Medom blandt andet:”Der er ingen børn i Aarhus, der skal undervises af lærere fra shariaråd, i...