Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Syv stillinger besat i Gellerups nye boligsociale helhedsplan

Syv stillinger besat i Gellerups nye boligsociale helhedsplan

Selvom den nye boligsociale helhedsplan for Gellerup og Toveshøj først starter til august er de første syv stillinger netop blevet besat. Fem af stillingerne er blevet besat med kendte ansigter i Det boligsociale hus, mens to er nyansatte. Den boligsociale helhedsplan...

Flere beboere kommer i job og uddannelse i Gellerup og Toveshøj

Flere beboere kommer i job og uddannelse i Gellerup og Toveshøj

I Aarhus Kommune har pandemien ført til større ledighed fra 2019-2020. I de udsatte boligområder som for eksempel Gellerup og Toveshøj, er det dog lykkes at gå stik modsat. Her er flere beboere kommet i job og uddannelse. I 2015 var over halvdelen af beboerne i de...

Campus-byggeri giver jobs til unge fra Gellerup og Toveshøj

Campus-byggeri giver jobs til unge fra Gellerup og Toveshøj

Det kommende Sports- og Kulturcampus på Karen Blixens Boulevard bliver ikke alene stedet, der skal samle Gellerups sports- og kulturliv. Byggeriet er desuden med til at give flere lokale unge en frisk start på arbejdslivet. Mohammed arbejder koncentreret med...

Ny boligsocial helhedsplan i Gellerup: Vil du bidrage?

Ny boligsocial helhedsplan i Gellerup: Vil du bidrage?

Bor du i Gellerup eller Toveshøj – og har du lyst til at give dit bud på, hvordan bydelen bliver et endnu bedre sted at bo? Så kom forbi Det boligsociale hus, Yggdrasil i løbet af de kommende uger. Den boligsociale helhedsplan udløber i august 2022, og boligsocial...