Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Flere beboere kommer i job og uddannelse i Gellerup og Toveshøj

Flere beboere kommer i job og uddannelse i Gellerup og Toveshøj

I Aarhus Kommune har pandemien ført til større ledighed fra 2019-2020. I de udsatte boligområder som for eksempel Gellerup og Toveshøj, er det dog lykkes at gå stik modsat. Her er flere beboere kommet i job og uddannelse. I 2015 var over halvdelen af beboerne i de...

Campus-byggeri giver jobs til unge fra Gellerup og Toveshøj

Campus-byggeri giver jobs til unge fra Gellerup og Toveshøj

Det kommende Sports- og Kulturcampus på Karen Blixens Boulevard bliver ikke alene stedet, der skal samle Gellerups sports- og kulturliv. Byggeriet er desuden med til at give flere lokale unge en frisk start på arbejdslivet. Mohammed arbejder koncentreret med...

Ny boligsocial helhedsplan i Gellerup: Vil du bidrage?

Ny boligsocial helhedsplan i Gellerup: Vil du bidrage?

Bor du i Gellerup eller Toveshøj – og har du lyst til at give dit bud på, hvordan bydelen bliver et endnu bedre sted at bo? Så kom forbi Det boligsociale hus, Yggdrasil i løbet af de kommende uger. Den boligsociale helhedsplan udløber i august 2022, og boligsocial...

Oplevelsesløb mellem husene i Gellerup til september

Oplevelsesløb mellem husene i Gellerup til september

Lørdag den 18. september kan du få en sjov og underholdende dag i Gellerup sammen med familien, kollegaerne eller vennerne. I kan være med, når Løb Mellem Husene, Aarhus’ nye oplevelsesløb afholdes for første gang. Det boligsociale hus i Gellerup og Toveshøj afholder...