Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Tips og ideer til bedre forældremobilisering

På de 2 Kvartalsmøder i Samvirket i efteråret 2023, blev der talt om henholdsvis styrkelse af arbejdet med frivillige og mobilisering af forældre. Som resultat af disse samtaler har Samvirket i samarbejde med Den gode skolegang og Bydelsmødrene udarbejdet nogle tips til bedre forældremobilisering, som kan hentes her.

Pulje til trafikale indsatser

Som nævnt på Samvirkets kvartalsmøder i 2022, er det blevet besluttet, at der skal oprettes en pulje for trafikale indsatser i Aarhus Vest. Denne pulje er nu endelig gået i luften.

Puljen har et årligt budget på ca. 100.000 kr., og det er muligt at ansøge om op til 50.000 kr. til indsatser, aktiviteter, arrangementer mv., som kan bidrage til bedre trafikkultur i den Vestlige del af Aarhus.

Puljen er åben til og med 2025, og der er løbende ansøgningsfrist. I kan finde mere information her: https://helhedsplangellerup.dk/saadan-goer-vi/pulje-for-trafikale-indsatser-i-aarhus-vest/

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem beboere, foreninger, frivillige, NGO’er, fællesråd, boligforening og offentlige ansatte i Gellerup og Toveshøj.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Samvirket mødes om helhedsplan

Samvirket mødes om helhedsplan

Samvirket af frivillige og offentlige personer i Gellerup og Toveshøj mødes hvert kvartal for at drøfte udviklingen, og på tirsdag er det ikke overraskende helhedsplanen, der får en omgang. Gellerupsekretariatets leder Per Frølund fortæller om høringsprocessen og det...

Foreningernes Hus i gang før åbning

Foreningernes Hus i gang før åbning

I et halvtomt tidligere lærerværelse på Nordgårdskolen møder Aarhusvest.dk en travl Per Thomsen, der 1. november tiltrådte som leder af Foreningernes Hus, som er under indretning i 1081 m2 af den tidligere folkeskole. Allerede travlhed for leder af...

Fritidspatruljer leger med Gellerups børn

Gennem arrangerede lege, skal Gellerups nye fritidspatruljer aktivere de mindste børn i Gellerup. Projekt ’Fritidspatrulje’ er en instruktøruddannelse for 15 til 18 årrige unge i Gellerup og Toveshøj. Fritidspatruljerne skal planlægge lege, sport og andre aktiviteter...

Vestbyen dybt bekymret for lukning af socialcenter

Vestbyen dybt bekymret for lukning af socialcenter

HVIS byrådet vælger at nedlægge Socialcenter Vest, som det fungerer i dag, og centraliserer ledelsen i socialforvaltningen, så vil det ske hen over hovedet på de, der arbejder med den sociale indsats i Gellerup og Toveshøj i dag. For de, der sidder begravet i miljøet,...

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Årsmøde, d. 30. januar 2024.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Styregruppe, d. 8. januar 2024.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Kvartalsmøde, d. 28. november 2023.

Kommende Samvirkemøder:

Kvartalsmøde d. 27/2 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Introdag d. 12/3 2024, kl. 9.00 – 15.00.

Kvartalsmøde d. 28/5 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Introdag d. 10/9 2024, kl. 9.00 – 15.00.

Kvartalsmøde d. 24/9 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Kvartalsmøde d. 26/11 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Årsmøde d. 28/1 2025, kl. 17.00 – 19.30.

Kvartalsmøder er oftest sidste tirsdag i marts, maj, september og november kl. 16.30-19. Årsmødet er altid sidste tirsdag i januar. Introdage er anden tirsdag i marts og september fra kl. 9-15.