Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Information om Samvirkets pulje “Fælles og sammen”:

Har du en god idé til, at vi fælles kan komme i gang med at lave aktiviteter sammen hen over sommeren? Så kan du søge Samvirkets kvik-pulje. Da Samvirket er en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj skal din forening, dem du søger for, eller hvis du er en NGO have tilknytning til Gellerup og Toveshøj.

Udfyld dette korte skema til “Fælles og sammen” med oplysninger om hvem du vil lave det for – og hvad du har brug for af midler. Så tager Styregruppen stilling til din ansøgning på deres næste møde 19. april. Der er i alt 50.000 kr. i puljen. Sidste ansøgningsfrist er 16. april 2021. Send din ansøgning til enten Lone Hedelund lhh@aarhus.dk eller Shaymaa Ahmad Najjar shaj@bbbo.dk

Tanken er alle kan søge uanset, om I er en forening eller en gruppe beboer, som har en ide, I kan også være en lokal institution. Formålet er, at midlerne skal bruges til aktiviteter som gøres sammen, og som man er fælles om. Det kan være madlavning, gåture, aktiviteter, oplevelser eller noget Styregruppen slet ikke har tænkt kunne være en mulighed.

Er du ikke tilknyttet en forening etc. og har en god ide, anbefales du at tage kontakt til en sådan eller en institution eller andet som har et CVR nr. mhp. samarbejde, da du vil blive beskattet af et evt. tilskud som enkeltansøger.

Alle ansøgningerne behandles på Samvirkets Styregruppemøde 19. april 2021.

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem områdets beboere, foreninger, frivillige, Brabrand Boligforening og offentlige ansatte.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Smuk Dag og forberedelser til årets Blok Party i Gellerup

Smuk Dag og forberedelser til årets Blok Party i Gellerup

Lørdag den 21. juni holdes Blok Party på plænen midt i Gellerupparken. Det er en havefest for beboerne i Gellerup, men resten af Århus inviteres med som gæster. Forberedelserne til det store arrangement er allerede i fuld gang. Smuk Dag med affaldssortering og...

Anlæg i Hasle Bakker forsinket, men på vej

Anlæg i Hasle Bakker forsinket, men på vej

Det er ikke gået så hurtigt med at få indrettet Hasle Bakker, som man håbede, da Bakkerne blev indviet i december. Men sekretariatsleder Henrik Stampe fra Idrætssamvirket forsikrer, at der arbejdes ihærdigt med tingene. Anlægsarbejder i gang i majForeløbigt foregår...

Meget at arbejde videre med efter borgermøde

Meget at arbejde videre med efter borgermøde

"Man bliver det, man får at vide, man er." Det blev sagt i en workshop for voksne på det store borgermøde om ’Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup og Toveshøj’ med 500 deltagere lørdag den 29. marts i Globus1. Resultater fra borgermødeInge Kjærgaard fra Samvirket i...

Bünyamin Simsek og Ali Nuur advarer mod ensidig fokus på Vestbyen

Bünyamin Simsek og Ali Nuur advarer mod ensidig fokus på Vestbyen

"Århus Vest mangler akut væresteder og fritidsaktiviteter i forhold til andelen af børn og unge i området. Vi vil arbejde for, at der etableres flere tilbud og bedre væresteder for foreninger og fritidsaktiviteter i området på lige fod med det øvrige Århus." Det siger...