Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Tirsdag d. 28. november 16.30 begynder kvartalsmødet i Samvirket i den store sal i Laden. Allerede fra klokken 16 er der mulighed for at komme og få en kop kaffe. Emnet for mødet vil være: ”Forældremobilisering – Hvordan får vi flere forældre med?”

På mødet vil der være en række korte oplæg, blandt andet fra IVF og Foreningen FamilieNetværk, om frivillighed og mobiliseringen af forældre, efterfulgt af en drøftelse i plenum. Derudover seneste nyt fra politiet, samt fra både Aarhus Kommune og A. Enggaard om seneste nyt på den fysiske udvikling i området.

Der er fællesspisning klokken 19, hvor Livsværkstedernes Café Vita står for madlavningen. Som noget nyt er det muligt at tage børn med til mødet. Junior Rangers vil stå for pasningen i et andet lokale i Laden.

Tilmelding er ikke nødvendigt.

Pulje til trafikale indsatser

Som nævnt på Samvirkets kvartalsmøder i 2022, er det blevet besluttet, at der skal oprettes en pulje for trafikale indsatser i Aarhus Vest. Denne pulje er nu endelig gået i luften.

Puljen har et årligt budget på ca. 100.000 kr., og det er muligt at ansøge om op til 50.000 kr. til indsatser, aktiviteter, arrangementer mv., som kan bidrage til bedre trafikkultur i den Vestlige del af Aarhus.

Puljen er åben til og med 2025, og der er løbende ansøgningsfrist. I kan finde mere information her: https://helhedsplangellerup.dk/saadan-goer-vi/pulje-for-trafikale-indsatser-i-aarhus-vest/

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem beboere, foreninger, frivillige, NGO’er, fællesråd, boligforening og offentlige ansatte i Gellerup og Toveshøj.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Sporttrack indstillet til integrationspris

Sporttrack indstillet til integrationspris

Det århusianske integrationsprojekt, Sporttrack, er blevet nomineret til Integrationsprisen 2009. Projektet er nomineret i kategorien Organisations- og foreningsprisen. Det er Integrationsministeriet der har indstillet det århusianske projekt til den...

Ny idrætsforening kan være en realitet

Ny idrætsforening kan være en realitet

Tirsdag aften blev der givet et lovende tilsagn om start af en ny idrætsforening i Vibysyd-området. Der var en god stemning på mødet, og ideerne sprudlede blandt de 15 fremmødte.Bjarke Rasmussen, projektkonsulent fra Sporttrack,  bød velkommen og sagde: - ”Det er...

Foreningernes hus på Nordgårdskolen

Foreningernes hus på Nordgårdskolen

Så er det afgjort, at det bliver den nedlagte Nordgårdskolen, der skal huse det kommende foreningsprojekt i Vestbyen. Landsbyggefonden har nu givet 12,7 mio. kr. til et storstilet boligsocialt projekt, og desuden er der tilsagn fra Århus Kommune på to mio. kr. og et...

Søg stilling i Gellerup i sommerferien

Søg stilling i Gellerup i sommerferien

Sommeren er ikke agurketid for de, der vil skabe sig et nyt jobindhold. Brabrand Boligforening har sørget for udfordringer til jobsøgende - og for en spændende start på den boligsociale helhedsplan for Gelleruo og Toveshøj. Tre jobopslag er der at tygge på - og de...

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Styregruppe, d. 26. oktober 2023.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Kvartalsmøde, d. 26. september 2023.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Årsmøde, d. 31. januar 2023.

Kommende Samvirkemøder:

Kvartalsmøde d. 28/11 2023, kl. 16.30 – 19.00 i Laden, Edwin Rahrs Vej 6B, 8220 Brabrand.

Årsmøde d. 30/1 2024, kl. 17.00 – 19.30.

Introdag d. 12/3 2024, kl. 9.00 – 15.00.

Kvartalsmøde d. 19/3 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Kvartalsmøde d. 28/5 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Introdag d. 10/9 2024, kl. 9.00 – 15.00.

Kvartalsmøde d. 24/9 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Kvartalsmøde d. 26/11 2024, kl. 16.30 – 19.00.

Årsmøde d. 28/1 2025, kl. 17.00 – 19.30.

Kvartalsmøder er altid sidste tirsdag i marts, maj, september og november kl. 16.30-19. Årsmødet er altid sidste tirsdag i januar. Introdage er anden tirsdag i marts og september fra kl. 9-15.