Folkeinformation udsprang i 2005 af Urbanprojekterne i Århus Vest. I dag fem år efter står projektet over for forandringer, når kommunen her fra juli realiserer nye strukturer i socialforvaltningen. Folkeinformation bliver en del af den såkaldte hotspot-indsats. Men folkeinformationen løser stadig de samme opgaver:

”Vi vil stadig rådgive om alt fra boligstøtte til familiesammenføring. Det var vores vigtigste opgave under Urban, og det vil stadig være vores opgave i fremtiden,” siger Susanne Schmidt Sørensen, som er ansat i Folkeinformation.

Nye opgaver følger med 
Folkeinformation forventer dog også nye opgaver i kølvandet på de organisatoriske forandringer:

”Vi bliver bydækkende, så selvom vi stadig vil have kontorer i vestbyen, så vil der komme beboere fra andre bydele, som skal rådgives. Det betyder nye opgaver,” siger Susanne Schmidt Sørensen og fortsætter:

”De nye regler for tolkebistand vil også give nye opgaver. Beboere vil muligvis ønske hjælp til at forstå patientjournaler og lægesvar.”  

Folkeinformationen har kontorer på bibliotekerne i Gellerup, Hasle og Viby.

Børn takker projektet  
Med 12.000 besøg på årsbasis er Folkeinformation en stor succes. Da startskuddet lød i 2005, var målet 3.000 brugere, og succeskriteriet er derfor slået med flere længder.

Og Folkeinformation er en succes på flere områder. Medarbejderne møder meget ros fra brugerne:

”Før Folkeinformation agerede børn ofte tolke for forældrene. Det er hårdt for børn at sætte sig ind i forældrenes problemer. Mange børn har senere fortalt, at de er glade for, at vi nu løfter denne opgave,” fortæller Susanne Schmidt Sørensen.

Andet end rådgivning
Folkeinformations vigtigste opgave er at rådgive beboere. Men ud over rådgivning deltager de også i andre aktiviteter i lokalområdet. De er bl.a. med i Samvirket for Gellerup og Toveshøj, og de holder flere beboermøder om året.

Folkeinformation er støttet af beskæftigelsesforvaltningen, kommunen, socialforvaltningens integrationsmidler samt Børn- og Ungeforvaltningen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.