Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Information om Samvirkets pulje “Fælles og sammen”:

Har du en god idé til, at vi fælles kan komme i gang med at lave aktiviteter sammen hen over sommeren? Så kan du søge Samvirkets kvik-pulje. Da Samvirket er en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj skal din forening, dem du søger for, eller hvis du er en NGO have tilknytning til Gellerup og Toveshøj.

Udfyld dette korte skema til “Fælles og sammen” med oplysninger om hvem du vil lave det for – og hvad du har brug for af midler. Så tager Styregruppen stilling til din ansøgning på deres næste møde 19. april. Der er i alt 50.000 kr. i puljen. Sidste ansøgningsfrist er 16. april 2021. Send din ansøgning til enten Lone Hedelund lhh@aarhus.dk eller Shaymaa Ahmad Najjar shaj@bbbo.dk

Tanken er alle kan søge uanset, om I er en forening eller en gruppe beboer, som har en ide, I kan også være en lokal institution. Formålet er, at midlerne skal bruges til aktiviteter som gøres sammen, og som man er fælles om. Det kan være madlavning, gåture, aktiviteter, oplevelser eller noget Styregruppen slet ikke har tænkt kunne være en mulighed.

Er du ikke tilknyttet en forening etc. og har en god ide, anbefales du at tage kontakt til en sådan eller en institution eller andet som har et CVR nr. mhp. samarbejde, da du vil blive beskattet af et evt. tilskud som enkeltansøger.

Alle ansøgningerne behandles på Samvirkets Styregruppemøde 19. april 2021.

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem områdets beboere, foreninger, frivillige, Brabrand Boligforening og offentlige ansatte.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Nyt netværk mellem frivillige og professionelle ildsjæle i Gellerup og Toveshøj holder årsmøde tirsdag den 19. februar kl. 17 – 19.30 i Livsværkstederne City Vest over Føtex. Det er det første ordinære årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj, der så dagens lys...

Leg, motion og it i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen

Leg, motion og it i Hasle Bakker og Skjoldhøjkilen

Når forårssolen skinner over Hasle Bakker, vil den møde både naturlegeplads og flere forskellige motionsruter. En naturlegeplads og motionsruter fra 1,6 til 9 km. på Hasle Bakker og den rekreative Skjoldhøjkile vest for bakkerne skal stå færdige 1.april. En...

Hasle Bakker også for handicappede

Hasle Bakker også for handicappede

Hældningen på stien op til det højeste punkt i Hasle Bakker er projekteret, så opkørsel kan ske med kørestol. Det oplyser kommunens projektchef Ole Skou Rasmussen ved den officielle indvielse af Bakkerne den 5. december. Opkørslen sker fra parkeringspladsen ved...

Hjælp til foreninger i Vestbyen

Hjælp til foreninger i Vestbyen

"Der er stor forståelse i byrådet for, at der skal ske noget i Vestbyen," udtalte rådmand Flemming Knudsen på et møde for foreninger i Vestbyen tirsdag den 27. november i Globus1. Udtalelsen faldt som svar på spørgsmål om prioritering af kommunens fritids- og...