Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Vi afholder næste Samvirkets Kvartalsmøde tirsdag d. 26. sept. 2023, kl. 16:30-19 i Laden beboerhus på Edwin Rahrsvej. Kl. 19 er der fællesspisning, hvor alle er velkommen til at deltage.

Vi starter med Tryghedsbarometeret ved Østjyllands Politi.

Kvartalsmødets tema: 

Hvordan støtter vi de frivillige i Gellerup & Toveshøj og hvordan arbejder vi med frivillige?

Der vil være oplæg fra bl.a. IVF, Livsværkstederne og Beredskabet. Desuden vil der være en opdatering fra Bydelsmødrenes trafikprojekt.

Til sidste har vi opdateringer på de fysiske omdannelser i området efterfulgt af Samvirkets OBS, hvor der vil være meddelelser om initiativer af relevans for mødets deltagere.

Hvis du/I har et emne I gerne vil fortælle om til dette punkt, så må I meget gerne lige informere Samvirkets sekretariat om dette inden kvartalsmødet.

Mødet slutter med eventuelt og åben mikrofon for orienteringer mellem deltagerne.

Efter mødets afslutning kl. 19:00, er der mulighed for at blive og spise sammen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Pulje til trafikale indsatser

Som nævnt på Samvirkets kvartalsmøder i 2022, er det blevet besluttet, at der skal oprettes en pulje for trafikale indsatser i Aarhus Vest. Denne pulje er nu endelig gået i luften.

Puljen har et årligt budget på ca. 100.000 kr., og det er muligt at ansøge om op til 50.000 kr. til indsatser, aktiviteter, arrangementer mv., som kan bidrage til bedre trafikkultur i den Vestlige del af Aarhus.

Puljen er åben til og med 2025, og der er løbende ansøgningsfrist. I kan finde mere information her: https://helhedsplangellerup.dk/saadan-goer-vi/pulje-for-trafikale-indsatser-i-aarhus-vest/

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem beboere, foreninger, frivillige, NGO’er, fællesråd, boligforening og offentlige ansatte i Gellerup og Toveshøj.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Samvirket holder årsmøde i Laden

Samvirket holder årsmøde i Laden

På tirsdag d. 30. januar afholdes Samvirkets Årsmøde i Beboerhuset Laden. Vi starter kl. 16:30 med te og kaffe. Årsmødet starter med musik og sang af Muziba, som er en musikklub for børn og unge mellem 10-18 år, der øver på Tovshøjskolen. Programmet er som sædvanlig...

Årsmøde og ildsjælepris i Samvirket

Årsmøde og ildsjælepris i Samvirket

Samvirket holder sit årsmøde tirsdag den 30. januar kl. 16.30-20. Da fremtiden for Foreningernes Hus fortsat er uafklaret, vil Samvirket senere melde ud, hvor mødet skal holdes. Aftenens program: Årets der gik i SamvirketValg til ny styregruppe Overrækkelse af...

Håndholdt støtte til aktiviteter

Håndholdt støtte til aktiviteter

Når en forening har brug for hjælp til at oprette aktiviteter eller søge økonomisk støtte, så er de gået de til Wissal El-Arid i det boligsociale. Om det hedder Foreningsunderstøttelse eller Samvirkets Aktivitetsmidler betyder ikke så meget – det er personen og den...

Kranernes år i 2018

Kranernes år i 2018

Helhedsplanen holder, hvad den lover. I foråret fortalte projektleder Kim Skjelmose, at 2017 ville bliver et "møgår" med masser af jordkørsel, smat og alt det, der hører til et travlt projektår. "Og det har holdt stik!" bemærkede samme Skjelmose på...

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Styregruppe, d. 15. juni 2023.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Kvartalsmøde, d. 30. maj 2023.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Årsmøde, d. 31. januar 2023.

Kommende Samvirkemøder:

Kvartalsmøde d. 26/9 2023, kl. 16.30 – 19.00 i Laden, Edwin Rahrs Vej 6B.

Kvartalsmøde d. 28/11 2023, kl. 16.30 – 19.00.

Årsmøde d. 30/1 2024, kl. 17.00 – 19.30.

Kvartalsmøder er altid sidste tirsdag i marts, maj, september og november kl. 16.30-19. Årsmødet er altid sidste tirsdag i januar. Introdage er anden tirsdag i marts og september fra kl. 9-15.