Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Vi afholder næste Samvirkets Kvartalsmøde tirsdag d. 26. sept. 2023, kl. 16:30-19 i Laden beboerhus på Edwin Rahrsvej. Kl. 19 er der fællesspisning, hvor alle er velkommen til at deltage.

Vi starter med Tryghedsbarometeret ved Østjyllands Politi.

Kvartalsmødets tema: 

Hvordan støtter vi de frivillige i Gellerup & Toveshøj og hvordan arbejder vi med frivillige?

Der vil være oplæg fra bl.a. IVF, Livsværkstederne og Beredskabet. Desuden vil der være en opdatering fra Bydelsmødrenes trafikprojekt.

Til sidste har vi opdateringer på de fysiske omdannelser i området efterfulgt af Samvirkets OBS, hvor der vil være meddelelser om initiativer af relevans for mødets deltagere.

Hvis du/I har et emne I gerne vil fortælle om til dette punkt, så må I meget gerne lige informere Samvirkets sekretariat om dette inden kvartalsmødet.

Mødet slutter med eventuelt og åben mikrofon for orienteringer mellem deltagerne.

Efter mødets afslutning kl. 19:00, er der mulighed for at blive og spise sammen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Pulje til trafikale indsatser

Som nævnt på Samvirkets kvartalsmøder i 2022, er det blevet besluttet, at der skal oprettes en pulje for trafikale indsatser i Aarhus Vest. Denne pulje er nu endelig gået i luften.

Puljen har et årligt budget på ca. 100.000 kr., og det er muligt at ansøge om op til 50.000 kr. til indsatser, aktiviteter, arrangementer mv., som kan bidrage til bedre trafikkultur i den Vestlige del af Aarhus.

Puljen er åben til og med 2025, og der er løbende ansøgningsfrist. I kan finde mere information her: https://helhedsplangellerup.dk/saadan-goer-vi/pulje-for-trafikale-indsatser-i-aarhus-vest/

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem beboere, foreninger, frivillige, NGO’er, fællesråd, boligforening og offentlige ansatte i Gellerup og Toveshøj.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Ny dialog om børn og unge

Ny dialog om børn og unge

I foråret var rigtig mange mennesker involveret i at tænke højt om skoletilbud, daginstitutioner, forventninger til børn, unge og deres forældre - og meget mere. Det handlede om gentænkning af tilbuddene til børne og unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær. Og nu skal de...

Det varmer at få en pris

Det varmer at få en pris

Hvad sker der, når en person eller forening får en ildsjælepris? Det spurgte Samvirket tre prismodtagere om og bad dem stille op til kvartalsmødet og fortælle, hvordan prisen påvirkede deres arbejde.  Det gjorde de så i tirsdags, hvor næsten 50 deltager lyttede...

LTF svækket – men der er stadig udfordringer

LTF svækket – men der er stadig udfordringer

Der er stadig udfordringer i form af uro og nogle negative unge mennesker, men generelt går det den rigtige vej med mindre kriminalitet i Gellerup. Det var Lokalpolitiets overordnede melding til Samvirkets kvartalsmøde, som samlede næsten 50 deltagere. Politikommissær...

Sidste møde i Samvirket – for i år

Sidste møde i Samvirket – for i år

Samvirkets sidste kvartalsmøde nærmer sig. Det holdes ppå tirsdag den 28. november kl. 16-19. Det er i hvert fald det sidste møde for i år. Hvordan Samvirket kommer til at arbejde næste år, vil man kunne få lidt at vide om ved at dukke op til mødet. Der er kaffe, te...

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Styregruppe, d. 15. juni 2023.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Kvartalsmøde, d. 30. maj 2023.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Årsmøde, d. 31. januar 2023.

Kommende Samvirkemøder:

Kvartalsmøde d. 26/9 2023, kl. 16.30 – 19.00 i Laden, Edwin Rahrs Vej 6B.

Kvartalsmøde d. 28/11 2023, kl. 16.30 – 19.00.

Årsmøde d. 30/1 2024, kl. 17.00 – 19.30.

Kvartalsmøder er altid sidste tirsdag i marts, maj, september og november kl. 16.30-19. Årsmødet er altid sidste tirsdag i januar. Introdage er anden tirsdag i marts og september fra kl. 9-15.