Mandag d. 22. september 2008 kl. 19 til 21 inviterer Viby Bibliotek og Borgerservice til borgermøde. Næste år åbnes dørene til et ”nyt” mødested i Viby. Alle interesserede inviteres til en debat om muligheder, ønsker og idéer.
Aftenens program er følgende:
· Velkomst ved Rådmand Flemming Knudsen
· Præsentation af borgerservice- og bibliotekstilbuddet v. Britta  Bitsch,
  chef for Lokalbibliotekerne og Lene Hartig Danielsen, chef for  borgerservice
· Biblioteket som demokratisk torv, ved Thorkild Holm Pedersen,
  Bibliotekschef Frederikshavn Kommune
· Cafédebat om de fremtidige muligheder, ønsker og behov:
  Vil du bruge dit bibliotek og borgerservice til
  – at aflevere din mening – låne en fordom – deltage i debatten  – andet?
· Opsamling og afrunding
Håber på interesserede
Afdelingsbibliotekar på Viby Bibliotek Jette Sinding Rasmussen siger:
“Vi håber at invitationen vil vække interesse i hele Vibysyd–området, og at vi får et godt borgermøde. Det er vores håb, at rigtigt mange vil møde op og  være med til at komme med idéer til, hvordan vi kan udvikle og forbedre biblioteks- og borgerservice tilbudet i forbindelse med at borgerservice flytter ind på Viby Bibliotek  februar 2009.”

Mødet skal ses som et initiativ, hvor biblioteket bruges som et demokratisk mødested. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.