I juni 2007 offentliggjorde Århus Kommune sin nye integrationspolitik baseret på kommunens generelle vision: ”Århus – en god by for alle. Der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Integration skal være vores styrke.” Politikken er formuleret som fire indsatsområder:

• Medborgerskab og antidiskrimination
• Uddannelse
• Beskæftigelse
• Bosætning

Denne udmelding omkring integrationspolitikken er nu medvirkende årsag til at Århus er kandidat til at modtage Integrationsministeriets pris i 2008.

Målet er at skabe en alsidig beboersammensætning
Det, der nu er interessant for vores lokalområde, er om det lykkes at omsætte de fine målsætninger til virkelighed. I integrationspolitikken står der: ”Integrationspolitikkens bosætningsindsats skal fremme en mere alsidig befolkningssammensætning i og på tværs af kommunens lokalsamfund og boligområder, samt tilstræbe, at nettotilflytningen af personer på overførselsindkomst ikke overstiger landsgennemsnittet.

Befolkningssammensætningen i de udsatte lokalsamfund og boligområder skal nærme sig kommunens gennemsnit. Der udarbejdes en varig og helhedsbetonet indsats, der kan omdanne de socialt udsatte boligområder til attraktive bydele og fremme en mere alsidig beboersammensætning.”
I den foreløbige helhedsplan for Viby Syd kan man læse: ”Århus Kommune har et ønske om at skabe en sammenhængende mangfoldig by med en alsidig bolig- og beboersammensætning i alle dele af byen. Målet for helhedsplanen for Viby Syd er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, som ligner den øvrige del af byen.”
Indstillingen til Integrationsprisen kan være en drivkraft
Så vidt så godt. Der er god overensstemmelse mellem politikken og det man skriver i helhedsplanen, nu skal vi bare have de gode intentioner gjort til virkelighed. Nomineringen til modtagelse af Integrationsprisen kan sikkert være en god drivkraft og inspiration såvel for Århus Kommune som for lokalområdet Viby Syd.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.