De 14-20 årige unge i Bispehaven har fået et nyt tilholdssted. Eller rettere: Unge i Bispehaven har fået deres Kontaktsted tilbage.
Det oprindelige Kontaktsted var et projekt under Urbanprogrammet. Det lykkedes at holde dette værested i live en tid efter Urbanprogrammets ophør, inden de økonomiske midler slap op.
Behov for værested for unge
I begyndelsen af december 2009 stod det klart for blandt andre tre aktive kvinder, at der må gøres noget for at skaffe de unge et værested og finde penge til dets drift. Aarhusvest.dk møder de tre i Trivselshuset. Det er lederen af det boligsociale arbejde i Bispehaven Pia Mortensen, samt Gitte Bülow Light og Winnie Perdersen, der begge er medlemmer af Bispehavens Afdelingsbestyrelse og engageret i mange sider af det frivillige arbejde i Bispehaven.
"Vi kunne konstatere en opblussen af hærværksproblemer, og vi kunne se frysende unge drive omkring uden opholdssted. De to ting hænger sammen, og det måtte der gøres noget ved," fortæller Pia Mortensen, som synes, at det både er ærgerligt med det hærværk, og at det er synd for de unge.
Gitte Bülow Light supplerer med, at det var nødvendigt at gøre noget, og at dette noget skulle være under ordnede forhold med klar styring og aftalte spilleregler.
En hasteindkaldt konference med de unge i Trivselshuset understreger behovet for lokaler.
Hurtigt i gang og godt modtaget
Gennem uformelle kontakter blev der lynhurtigt etableret et samarbejde mellem det boligsociale arbejde i Trivselshuset, Bispehavens Afdelingsbestyrelse og Boligselskabet Præstehavens administration med forretningsfører Allan Søstrøm i spidsen, samt frivillige, der giver en hånd med. Og allerede den 22. december åbner Kontaktstedet, som Pia Mortensen med lydhør tilslutning fra Gitte Bülow Light og Winnie Pedersen kalder "et ungdomsværelse, hvor man kan have venner med hjem." Her kan de unge snakke sammen og være fælles om samvær og aktiviteter.
Glade for kontaktstedet
"Den gang i december afviste nogle af de unge at komme i det nye Kontaktsted," husker Winnie Pedersen, "men nu er de faste brugere, og en af dem er nu ansat som ungarbejder i Kontaktstedet." Sammen med Pia Mortensen og Gitte Bülow Light er hun glad og stolt over, at de unge brugere har rykket ud for at afværge konflikt imellem børnegrupper i området.
Pia Mortensen, Winnie Pedersen og Gitte Bülow Light er enige om, at det er afgørende, at Kontaktstedet er bemandet af voksne unge fra Bispehaven selv.
De håber alle tre, at Kontaktstedet kan fortsætte, også når bevillingen fra Bispehavens Afdelingsbestyrelse er sluppet op til august. Og de regner med, at en planlagt evaluering til den tid vil godtgøre, at der er gode grunde til at fortsætte.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.