Hvis behovet er der, er Rådmand Jacob Bundsgaard Johansen villig til at se på forslag til at styrke netværk i et lokalområde som Bispehaven for at tage hånd om elever med fravær fra skole uanset grunden til fravær. 
I tre artikler har Aarhusvest.dk behandlet kritik af og kommentarer til, at elever i en bydel som Bispehaven kan være sendt hjem fra skole på tænkepause.
Gitte Bülow Light, der er beboeraktiv i Bispehaven, har i december truffet en halv snes elever hjemme i skoletiden. Det er kommenteret af Ellekærskolen. Og Jens Winther fra Socialcenter Vest med virke i Bispehaveområdet giver udtryk for, at skolen skal være et fast holdepunkt for børn. Men der er behov for lokalt netværk, der samler elever med skolefravær op uanset fraværsårsag.
Aarhusvest.dk har forelagt kritik og forslag for Rådmand for Børn og Unge Jacob Bundsgaard Johansen.
Kun få elever sendes i tænkepause fra skole
Rådmanden tvivler på, at den halve snes børn, som Gitte Bülow Light har truffet i Bispehaven, kan være i tænkepause på en gang. Oplysninger fra Ellekærskolen og Skjoldhøjskolen med tilsammen den største andel af elever fra Bispehaven viser en så begrænset anvendelse af tænkepauser i det seneste halve år, at Bispehaven ifølge Rådmanden ikke kan have en halv snes børn ramt af tænkepause samtidigt.
"Der er ikke grund til at tro, at elever, der køres til modtageskoler andre steder i kommunen, rammes mere af tænkepauser end elever på Ellekærskolen og Skjoldhøjskolen," mener Jacob Bundsgaard Johansen og gør opmærksom på, at tænkepauser er folkeskolelovens mest voldsomme sanktion. Den må højst vare i syv dage og må ikke anvendes mere end to gange på et skoleår over for samme elev. Ifølge rådmanden kommer tænkepauser kun i anvendelse, hvor der er tale om voldsom konflikt, der netop ikke lader sig løse på skolen.
Bekymrende fravær
Ligeledes gør rådmanden opmærksom på, at den enkelte skole skal samle op på ’bekymrende fravær’. Eller pjækkeri i daglig tale. Bekymrende fravær er ifølge Jacob Bundsgaard Johansen større end fravær på grund af tænkepauser. Fravær registreres i skolernes kvalitetsrapporter, som er tilgængelige på de enkelte skolers hjemmesider. "Bliver elever væk fra skole, skal skolen reagere," præciserer Rådmanden, "problemet tages meget alvorligt, og det kræver opsamling og handling."
Gode ideer til at løse problemer ved spredning af elever ?
Jacob Bundsgaard Johansen afviser ikke, at der er problemer forbundet med mange skolers betjening af det samme lokalområde. Men han gør opmærksom på, at også det frie skolevalg bidrager til spredning af skolesøgende børn, fordi forældre kan vælge anden skole end den lokale.
"Jeg erkender, at transport af børn uden frit skolevalg til modtageskoler i andre bydele har problemer, men fordele i kraft af sprogindlæring er større end ulemperne," siger Jacob Bundsgaard Johansen og efterlyser straks forslag og gode ideer til løsning af problemer for et lokalområde, der har elever i flere forskellige skoler spredt over store dele af kommunen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.