Kvindehuset fejrer første hold af bydelsmødre og inviterer derfor til reception i Kvindehuset i Århus, Myrholmsvej 2, 8260 Viby J, lørdag den 5. februar 2011 kl. 14:00-16:00.

Med receptionen fejrer Kvindehuset det nye hold af Kvindehuset bydelsmødre, som nu er parat til at fungere som frivillige brobyggere mellem nyankomne eller isolerede flygtninge og indvandrere i det danske samfund.

Dagens program
 Velkomst ved Ann Katrin Dybdahl og Piruza Ali
 Diplomoverrækkelse ved byrådsmedlem Camilla Fabricius
 Der serveres et let traktement

Hvad er bydelsmor?
Projektet ”Bydelsmor i Århus” bidrager til at støtte nydanske-mødre i at opdage og anvende deres ressourcer for at blive rollemodeller i lokalsamfundet og give deres børn mulighed for en bedre fremtid i Danmark.
Bydelsmødrene bliver undervist i forskellige temaer på baggrund af en læreplan de selv sammensætter. Mulige emner kunne f.eks. være sundhed og kost, prævention, børneopdragelse eller samarbejde mellem hjem og skole. Det vigtigste er, at læreplanen består af temaer, som er sammensat efter hvad mødrene selv synes er vigtigt for at styrke sig selv, deres familier og indvandrekvinder generelt.

Mere ansvar
Efter uddannelsen skal bydelsmødrene besøge andre mødre i lokalområdet og tale om alt, som rører sig i hverdagen. Besøgene sker efter ønske fra mødrene i deres hjem og er baseret på en ligeværdig dialog – enten på dansk eller på det relevante modersmål. Et besøg fra en bydelsmor er en erfaringsudveksling, der hjælper mødrene til at tage mere ansvar og understøtte deres børns udvikling. Gennem styrkelse af mødrene, styrkes integrationen for hele familien. Mødrene vil kunne støtte deres børn til en bedre integration i skolen, børnehaven og dagsinstitutionen. På sigt styrkes også unges muligheder for uddannelse og arbejde. Resultatet er en bedre fremtid i Danmark for hele familien.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.