Hvis ikke Aarhus Kommune griber til lommerne og yder Hejredalskollegiet et rente- og afdragsfrit lån på 3,3 mio. kr., så ville kollegiet komme i store økonomiske problemer. Og Gellerup Højskole ville blive forhindret i at købe tre blokke på kollegiet.
Men Aarhus Kommune vil satse på begge institutioner, fordi de er vigtige at bevare i helhedsplanen og for hele byudviklingen i Gellerup.
Derfor har Magistraten (rådmændene og borgmesteren) besluttet at indstille til byrådet, at kollegiet får lånet til at indfri et pantebrev. Manøvren er nødvendig for, at Socialministeriet kan godkende et salt til højskolen. Ministeriet fører tilsyn med al statsstøttet byggeri.
Pengene skal bruges til at betale gamle lån ud i de tre blokke, som højskolen skal købe. Når kollegiet sælger de tre blokke, vil det få en bedre driftsøkonomi, som ellers har været plaget af for mange ledige værelser.
Udbytte af pengene
Formanden for Gellerup Højskole, er ifølge JP Aarhus meget glad for magistratens holdning:
"Jeg er sikker på, at byen nok skal få udbytte af de penge," siger han med henvisning til, at både kollegiet og højskolen er væsentlige elementer i helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj. Han tilføjer til avisen, at kommunen hæfter for underskud i kollegiet, der med salget får lettere ved at få lejet værelserne ud, så økonomien hænger sammen.
Gellerup Højskole har eksisteret siden 2007, men skal benytte de tre blokke på kollegiet til at have overnattende højskoleelever. Det er meningen at starte på denne front fra 1. oktober.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.