Gellerup udsættes for den største enkelt-besparelse inden for kultur og borger-service, og samlet rammes området meget hårdt af besparelser på Gellerupscenen, Globus1, Tousgårdsladen og biblioteket.
Gellerup-scenen mister fra 2013 det meste af det årlige tilskud, eller et mistet tilskud på 2,75 mio om året. Det er det største enkeltbeløb i sparepakken overhovedet. Det er faktisk hele det årlige driftstilskud på 3,25 mio. kr., der forsvinder, men der kommer et plaster på 500.000 kr. til "kulturaktiviteter i Gellerup".
Hvis teatret lukker, mister kommunen i øvrigt en lejeindtægt fra teatret på 500.000 kr. om året.
Globus1, den anden store fritids- og kulturinstitution i Gellerup, vil allerede fra 2012 blive ramt med 50.000 kr. og året efter med 100.000 kr. 
Biblioteksvæsenet beskæres i kommunen – det vil også ramme Gellerup. Åbningstiden går fra 38 til 32 timer om ugen.
Væk med husmand i Laden
Tousgårdsladen mister sit tilskud til husmanden. Det er hele stillingen, som ryger – indtil nu har der været talt om at halvere tilskuddet ned til en halv husmand.
Nu spares alle husmænd væk i kommunen fra 2012 – og i sparepakken hedder det direkte, at der er en risiko for, at nogle af husene lukker. Det skal i fremtiden være frivillig arbejdskraft, der driver husene.
Se besparelserne i "overskriftsform" her
Se de detaljerede besparelser her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.