I den sidste uge er der blevet kastet mange tal i kroner og ører og masse beskyldninger ud via den kavalkade som TV2– Østjylland har bragt under overskriften ”Rod i økonomien” i Gellerup.
Som bosiddende i dette område i snart 18 år må jeg erkende, at dette område for over fem år siden nok har været et ”Projekternes land”.
På grund af dets størrelse og de mange nationaliteter er Gellerup et interessant område, det kan man dog forstå, men den nøgne sandhed er, at der tit kommer projekter dumpende fra kommune, stat og private.
Det har skabt problemer, at der har været mange om buddet, og jeg er flere gange blevet kontaktet af folk, som havde fået penge på deres flotte projektansøgninger, men desværre var der ikke nogle brugere til deres tiltag.
De havde helt enkelt ramt ved siden af behovet, og ikke haft beboerne med.
Vi vil gerne hjælpe, men hvis man ikke haft grundlag for sit projekt helt fra starten, kan vi ikke bare hive folk ind fra gaden.
Men sådan er det ikke mere. Efter at Urban-programmet (stort projekt i Vestbyen 2002-2007) startede op, fik man mere styr på projekterne, og der blev stillet krav til forankring, for at kunne søge penge til diverse projekter.
Hilser SF-forslag velkomment
Derfor hilser jeg forslaget fra Claus Thomasbjerg, formand for Socialudvalget (SF), velkomment. Forslaget går ud på, at styrke de igangværende projekter som er beboerdrevet, og som er ved at blive forankret i området. Det er vi nok en del beboere, der vil støtte op omkring, idet os som bor i området er ved at lære, hvad beboer-demokrati og foreningsliv er for en størrelse.
I stedet for at få den knopskydning og kludetæppe-problematik som socialminister Karen Hækkerup taler om, håber vi, at de tider hvor alle projekter, kom flyvende og vi skulle frelses af tilfældige, er forbi, og at man i stedet indgår en dialog med beboerne og lytter. Det virker.
To stærke medspillere
Et glimrede eksempel på at beboerne har taget over, er de små tiltag, som skal få lov til at vokse, og her er Foreningernes Hus og Samvirket for Gellerup og Toveshøj to stærke medspillere, som er opstået med kræfter fra beboerne. Og med en social helhedsplan nummer to ser vi frem imod at få endnu flere beboere på banen.
Så i stedet for at kaste sig over forsvarsløse beboere ift. hvad pengene er gået til, må man se fremad og lytte til områdets beboerdemokrati og indlede en dialog med Samvirket og de to afdelingsbestyrelser. Så er jeg sikker på, at vi er kommet meget langt i forhold til at sætte dagsorden i et område, som rummer så mange ressourcer, som vi alle kan glædes over.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.