TEMA: FORDOMME
Hvad siger du til fordommen om, at danskere drikker for meget?
Fordommen om at danskere drikker for meget, er jo et evigt tilbagevendende tema i den offentlige debat. Kigger man på de statistikker, der fremlægges og kombinerer dem med de nye livsstilssygdomme, der hyppigere bliver diagnosticeret, kan jeg godt følge fordommen. Men jeg tror samtidig, at det er vigtigt også at kigge på alkohol som et socialt element, hvor folk mødes over en øl i byen, til fester mm.
Hvad siger du til fordommen om, at danskere er intolerante og respektløse overfor religion?
Danskere er gode til at vise forståelse overfor folk med andre trosretninger. Men den dybe forståelse kommer først når man selv – enten frivilligt, eller af en udefrakommende – bliver sat ind i, hvad, hvordan og hvor meget de enkelte ting betyder og fungere for dem der praktiserer dem. Der er en naturlig afstandtagen til ‘det ukendte’ og det er ærgerligt, fordi jeg mener, at vi kan lære meget af hinanden, hvis vi ellers spørger ind til hinandens verdner.
Hvordan har du det med disse fordomme, og generaliseringer?
Jeg ærgrer mig over fordommenes magt. Jeg synes, det er en skam, når fordommene overskygger det brede perspektiv og stiller skarpt på det enkelte og snæversynede. Vi må styre uden om det snæversynede og nå til en ny fælles erkendelse om, at vi som individer er forskellige fra fordommene.
Har du hørt andre fordomme om danskere?
’Jeg kan ikke lige komme på nogen. Men jeg skal da helt sikkert nok have hørt nogle stykker. Ligesom jeg selv har hørt fordomme om folk med anden etnisk baggrund end dansk.
Har du selv nogle fordomme om andre, eller har du hørt nogle fordomme om andre grupper?
Jeg havde engang nogle fordomme omkring Gellerupparken, mange af dem er blevet godt og grundigt slået til jorden. De andre kigger jeg på endnu – med nye briller. Men den klassiske fordom om stanken af hvidløg holder altså ikke stik. I hvert ikke hvor jeg bor.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.