Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj har taget flere skridt fremad mod at deltage mere i det aarhusianske samfund. Det konkluderer Aarhus Kommune i en ny rapport om integrationspolitikken,  ”Medborgerskab skaber sammenhængskraft”.
Integrationsbarometer
Indkomst og deltagelse på arbejdsmarkedet giver et godt billede på, i hvor høj grad et områdes beboere har mulighed for at deltage som en del af det aarhusianske samfund, anfører rapporten. Så for at vurdere, om der er fremskridt på integrations- og bosætningsområdet i udsatte bydele, har kommunen målt på tre indikatorer: etnisk minoritetsbaggrund, beskæftigelsesprocent og indkomst.

Alle tre indikatorer peger i den rigtige retning for Gellerupparken og Toveshøj. Andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund er faldende, andelen af beboere i arbejde er stigende, og den gennemsnitlige indkomst er stigende.

Aktive medborgere

Integrationspolitikken i Aarhus handler om, at alle borgere i Aarhus Kommune skal indgå i samfundet som aktive medborgere – med samme muligheder, rettigheder og pligter.

Her spiller den aktive foreningskultur en afgørende rolle. Selvom der er mange aktive foreninger i Gellerup-området, kan der gøres mere for at styrke foreningslivet og samarbejdet foreningerne imellem.

Foreningslivet skal styrkes
Forleden skrev vi her på Gellerup.nu om den boligsociale helhedsplan for Gellerupparken/Toveshøj, der blandt andet skal styrke det aktive og faste foreningsliv. Senest har et enigt byråd meldt ud, at kommunen fremadrettet vil styrke fritids- og foreningslivet i de udsatte boligområder – herunder altså i Gellerup.

Opgør med ’projektitis’
Byrådet vil gøre op med projekt-samfundet, hvor projekter kommer og går, kaldet ’projektitis’. Man vil i stedet arbejde med en langsigtet indsats, der skal tiltrække flere frivillige og fastholde børn og unge i foreningernes aktiviteter.

Det vil man gøre ved at samarbejde med boligforeningernes boligsociale medarbejdere og ved at finde ekstra ressourcer. Intentionen om at tilføre foreningslivet flere ressourcer bliver i Foreningernes hus hilst velkomment af Netværkskoordinator Ulla Bording Jørgensen. Byrådet har lovet at skaffe ressourser til denne opgave.