Beboerne i Gellerupparken og Toveshøj har taget flere skridt fremad mod at deltage mere i det aarhusianske samfund. Det konkluderer Aarhus Kommune i en ny rapport om integrationspolitikken,  ”Medborgerskab skaber sammenhængskraft”.
Integrationsbarometer
Indkomst og deltagelse på arbejdsmarkedet giver et godt billede på, i hvor høj grad et områdes beboere har mulighed for at deltage som en del af det aarhusianske samfund, anfører rapporten. Så for at vurdere, om der er fremskridt på integrations- og bosætningsområdet i udsatte bydele, har kommunen målt på tre indikatorer: etnisk minoritetsbaggrund, beskæftigelsesprocent og indkomst.

Alle tre indikatorer peger i den rigtige retning for Gellerupparken og Toveshøj. Andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund er faldende, andelen af beboere i arbejde er stigende, og den gennemsnitlige indkomst er stigende.

Aktive medborgere

Integrationspolitikken i Aarhus handler om, at alle borgere i Aarhus Kommune skal indgå i samfundet som aktive medborgere – med samme muligheder, rettigheder og pligter.

Her spiller den aktive foreningskultur en afgørende rolle. Selvom der er mange aktive foreninger i Gellerup-området, kan der gøres mere for at styrke foreningslivet og samarbejdet foreningerne imellem.

Foreningslivet skal styrkes
Forleden skrev vi her på Gellerup.nu om den boligsociale helhedsplan for Gellerupparken/Toveshøj, der blandt andet skal styrke det aktive og faste foreningsliv. Senest har et enigt byråd meldt ud, at kommunen fremadrettet vil styrke fritids- og foreningslivet i de udsatte boligområder – herunder altså i Gellerup.

Opgør med ’projektitis’
Byrådet vil gøre op med projekt-samfundet, hvor projekter kommer og går, kaldet ’projektitis’. Man vil i stedet arbejde med en langsigtet indsats, der skal tiltrække flere frivillige og fastholde børn og unge i foreningernes aktiviteter.

Det vil man gøre ved at samarbejde med boligforeningernes boligsociale medarbejdere og ved at finde ekstra ressourcer. Intentionen om at tilføre foreningslivet flere ressourcer bliver i Foreningernes hus hilst velkomment af Netværkskoordinator Ulla Bording Jørgensen. Byrådet har lovet at skaffe ressourser til denne opgave.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.