Projektet ”Skoleklar” har gjort børn fra arabiske familier i Gellerup parate til skolen. Den største gevinst er dog, at mødre og fædre har lært nye former for samvær med deres børn.
Gennem 30 uger har 10 arabiske familier i Gellerup/Toveshøj deltaget i projektet ”Skoleklar”, som Tværkulturel Formidling under HotSpotcentret står bag.
”Det absolut vigtigste er, at mødrene har fået en anden måde at være sammen med deres børn på. Forskning og erfaring viser, at etniske minoritetsfamilier fra ikke vestlige lande vægter andre kompetencer i deres opdragelse end de, som folkeskolen efterspørger,” siger koordinator Anne Kjærsgaard, Tværkulturel Formidling.
Mødrene lærte en masse
Mødrenes forventninger til projektet var, at deres barn skulle lære noget, f.eks. tal og bogstaver. Men undervejs gik det op for mødrene, at de selv lærte en masse. De fandt bl.a. ud af, at deres børn lærer gennem leg, og de fik en masse inspiration og ideer til, hvad de kan lave med børnene.
”Mødrene er blevet meget mere bevidste om, hvad der sker i relationen mellem børn og voksne,” siger Karen Ullerup, afdelingsleder i HotSpot.
”Jeg fik faktisk mere end det, jeg regnede med. Det er også et program til mor, ikke kun til børnene,” siger en af de deltagende mødre. En anden siger: ”Jeg troede ikke, det ville være så sjovt, at barn og familie skal lave noget sammen.”
Kendskab til kultur og sprog
Karen Ullerup og Anne Kjærsgaard har koordineret indsatsen, mens to guider, Hanan Amin og Nidal Abed-Ali, har besøgt familierne hver anden uge. De øvrige uger har der været fællesmøder. Det har været afgørende vigtigt, at kontakten til mødrene er foregået gennem de to guider, som kender den arabiske kultur og taler sproget.
”Vi er ikke kommet for at belære mødrene. Nej, vi har været i dialog med dem. Og de er glade for, at de har lært deres børns evner bedre at kende,” siger Nidal Abed-Ali.
”En lille indsats fra mors side betyder stor udvikling for barnet. Og indsatsen smitter af på de andre søskende i familien,” siger Hanan Amin.
Forældrenes egen indsats
Skoleklar er treårigt og er finansieret i samarbejde med Socialministeriet. Det bygger på materiale fra førskoleprogrammet HippHopp, og 1. hold har været i gang fra oktober 2011 til juni 2012. I en evaluering af dette forløb udtaler nogle pædagoger fra daginstitutioner sig begejstret om de deltagende børns udvikling.
”Det er et evidensbaseret program. Børnene udvikler sig, og det er forældrene glade for. Men forældrene er især glade for, at de selv kan være med, og at de selv kan gøre en indsats, for at børnene udvikler sig,” siger Karen Ullerup.
Hold to er nu startet med 20 familier, og om et år starter det sidste hold i projektet.
Læs mere: www.aarhus.dk/skoleklar

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.