Nytårsudtalelse: Vi har bedt personer med tiknytning til Gellerup om at pege på, hvad der lykkedes for dem og deres organisation i 2012 – hvad de vil arbejde mere med – og hvad deres personlige vision for Gellerup og Toveshøj er.
Helle Hansen, formand for Gellerupparken, skriver:
Hvad er lykkedes?I 2012 lykkedes det endelig afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken igen at få arrangeret velkomstmøder for nye beboere. I foråret takkede seks nye beboere ja til invitationen, mens der ved arrangementet i november dukkede mere end 40 nye beboere op til en hyggelig aften i Yggdrasil.
I løbet af sommeren blev malingen af alle blokkene afsluttet for denne gang, og der er kommet nye farver på gavlene – og på bogstaverne i Gellerupparken.
Ellers er meget af 2012 gået med stadig at holde møder og planlægge og forhandle om den fysiske helhedsplan, men også omkring den nye boligsociale helhedsplan. Og selv om det for beboerne måske kan føles som om, at alt er gået i stå, så kommer 2013 til at byde på mere synlige forandringer. At få fortalt og kommunikeret, hvor langt vi er, til alle beboerne vil stadig være en kæmpe udfordring, og det skal vi blive endnu bedre til i 2013.
Konkrete planer
Gellerupparken starter året med at udskifte alle afdelingens nøgler. Derefter skal afdelingen tage stilling til, om der skal opsætte videoovervågning i alle opgange. Et forsøg i 5-6 opgange har vist, at kameraerne giver en positiv effekt. Men det koster også penge, og beboerne skal til foråret afgøre, om kameraerne skal flytte ind i hele afdelingen.
I løbet af det tidlige forår kommer den lovede multi-legebane på Dortesvej, mens der anlægges en ny legeplads i den sydlige ende af Gudrunsvej.
I løbet af foråret tager vi så hul på den nye store boligsociale helhedsplan, hvor der er mange spændende initiativer og indsatser, som vi er sikre på bliver til stor glæde for hele området. Og vi skal i gang med planlægningen af indholdet i vores kommende store beboerhus og med at lave rammerne for, hvordan den grønne park skal udvikles.
Personlig vision
Min personlige vision er, at vi som beboere kommer til at opleve, at der virkelig bliver hørt på os, og at der ikke kun bliver talt til os. I det nye landsdækkende netværk Beboerne Stemme, som Gellerupparken og Toveshøj har været med til at etablere, ønsker vi påvirke den måde, som omverden ser på boligområder som vores.
Vi vil af med ghetto-begrebet og det lidet flatterende ”særligt udsat boligområde”, som vi ønsker erstattet med” særligt udfordrende boligområde” – for det er jo præcis det, som Gellerupparken og Toveshøj er sammen med lignende boligområder. Vi er en udfordring – som måske krævende, men som også er rigtig spændende.
Gellerupparken og Toveshøj er med til at løfte en stor samfundsmæssig opgave ved at være hjem for en masse mennesker, som måske ikke altid har haft den nemmeste vej i livet. Og det skal vi huske at være stolte af, alle os der bor og lever her.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.