Nytårsudtalelse: Vi har bedt personer med tiknytning til Gellerup om at pege på, hvad der lykkedes for dem i 2012 – hvad de vil arbejde mere med – og hvad deres personlige vision for Gellerup og Toveshøj er.
Theo van Driessche er tidligere projektleder for Meyerne og nuværende projektleder for Flyverkorpset. Han skriver:
Hvad er lykkedes?
Meyerprojektet er nu afsluttet og forankret i det beboerdemokratiske system dvs. i foreningen ”Rent ansvar” og i afdeling 4 og 5. Resultaterne i projektets levetid var som følgende:

  • reduktion af affaldsmængde i fællesarealerne med 53 procent
  • en nedgang af antal affaldsregistreringer på 59 procent.
  • projektet har i perioden 2007 – 2012 haft kontakt med 6100 beboere i forbindelse med affaldshåndtering.
  • beboernes kendskab til projektet var på 67 procent.

Konkrete planer
Brabrand Boligforening har indsendt ansøgning til en prækvalifikation for den boligsociale indsats til Landsbyggefonden. Når prækvalifikatonen bliver godkendt, skal der udarbejdes en ansøgning. Efter godkendelse af ansøgningen og tilsagn fra landsbyggefonden sættes den boligsociale indsats 2013 – 2016 i gang.

Personlige visioner
En bydel i udvikling, hvor beboernes ressourcer og muligheder anvendes. Dermed bliver disse ressourcestærke og føler ejerskab for deres boligområde.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.