Samvirket inviterer alle områdets medarbejdere og beboere sammen med områdets frivillige ildsjæle til en ”Introduktionsdag til Gellerup og Toveshøj” tirsdag den 12. marts. Kom og lær Gellerup at kende indefra – for alle nye og for alle nysgerrige.
Program
Dagens program begynder kl. 8:30 i Foreningernes Hus med morgenmad og inddeling i grupper. Derefter går holdene på opdagelse i Gellerup. Om eftermiddagen skal alle mødes igen i Foreningernes Hus og fortælle hinanden om, hvad man har oplevet af spændende ting på turen rundt i området. Introduktionsdagen slutter kl. 15. Selvom du måske har været med til arrangementet før, så kan du stadig lære noget nyt, da der kommer nye besøgsmål på listen.
Formålet med den fælles introduktionsdag er, at du som beboer, medarbejder eller ildsjæl i Gellerupparken eller Toveshøj sammen med andre får kendskab til området og de mange institutioner og tilbud, der findes. F.eks. kan du høre meget mere om Tovshøjskolen, Klubberne i Gellerup, Kontaktstedet, Lokalpolitiet i Aarhus Vest, Vejledningscentret, Laden, Globus1 og meget meget mere.
Tilmelding Der er allerede en del tilmeldte. Hvis du ikke har nået det endnu, kan du bare skrive en mail til Samvirkets sekretær Helle Hansen på helhan@aarhus.dk eller ringe til hende på 2920 8978 for at tilmelde dig til en sjov og spændende oplevelse rundt i Gellerup.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.