Fodboldbanen i Gellerup er et vigtigt omdrejningspunkt, både for aktivitetsniveauet og for fællesskabet i bydelen. Men som en del af Helhedsplanen, skal den nuværende fodboldbane erstattes af veje.
Det har dog hele tiden været meningen, at der skulle bygges et alternativ. Og det ser der nu ud til at komme. Boligforeningen og kommunen arbejder nemlig nu med visionen om et idrætscampus i Gellerup. Med kunstgræsbane, tilskuerpladser og divisionsfodbold.
Ny kunstgræsbane
I første omgang arbejdes der for, at der etableres en kunstgræsbane, som erstatning for de baner der forsvinder, når den nye vej fra Gudrunsvej til den nye bygade, skal bygges. Kunstgræsbanen skal være klar til brug, når byggeriet begynder, så der ikke bliver mangel på baner:
”Vi har overvejet, om der skulle bygges en midlertidig græsbane til at erstatte de nuværende baner, men vi fandt hurtigt ud af, at det er en dårlig ide. Den tager lang tid at gøre klar til brug og skulle så nedlægges igen, når vi får en kunstgræsbane. Altså spild af gode penge. Så vil vi hellere gå direkte til anlæg af en kunstgræsbane, og dette arbejder vi nu på,” skriver næstformand i Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen i Skraeppebladet.
En af fordelene ved at vælge en kunstgræsbane, er at den kan benyttes året rundt.
I budgetforliget for 2014-17 er der allerede afsat fem millioner kroner til etablering af boldbane i Gellerup.
Forslag om idrætscampus
Kommunen og boligforeningen undersøger samtidigt ideen om et idrætscampus i Gellerup.
Boligforeningen vil gerne reservere areal rundt om kunstgræsbanen, så der i fremtiden er plads til at bygge tilskuerpladser rundt om banen. Det giver muligheder for, at der kan spilles fodboldkampe i 1. eller 2. division.
I øjeblikket drøfter boligforeningen mulighederne med kommunen, Danmarks Idrætsforbund og DBU.
Idéen om et idrætscampus, indeholder også andre aktivitetsmuligheder, herunder den allerede eksisterende svømmehal og en eventuel ny hal:
”Vi afventer en beslutning i kommunen om fremtiden for Nordgårdshallen. Hvis den skal rives ned, så skal der jo skaffes nye indendørs sportsmuligheder. Det ville så være nærliggende at bygge en hal i tilknytning til idrætscampus,” skriver næstformanden således.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.