Den Aktive Kvindeforening har holdt en succesfuld workshop om unge og uddannelse, hvilke problemer der opstår og hvordan de kan løse dem. Derfor blev Ahmad El-Ahmad fra Vejledningscentret for Uddannelse og Arbejde inviteret med til mødet i fredags.

Trods dårligt vejr efter stormen er kommet ca. 18 kvinder, der alle er mødre til børn som enten går i folkeskole, er i gang med en uddannelse eller er færdiguddannet. 

Ahmad El- Ahmad fortæller om skole- og studiereformen, erhvervsuddannelsens reform og de nyeste undersøgelser. Det er bl.a. om hvem de unge uden uddannelse er, og om de unge uden motivation, der drømmer om lange uddannelse eller jobs, der kræver en høj uddannelse, og til sidst om Pisa-undersøgelsen: Danmark ryger fra en 12. plads i 2009 til en 15. plads i 2012, ud af i alt 33 OECD-lande. Grunden til dette er tilbagegang i matematik faget. Og det er ikke godt nok.
”Undersøgelsen viser, at Danmark ikke klarer sig så godt, når det gælder om at bryde negativ social arv,” siger Ahmad. Kvinderne nikker anerkendende, og herfra begynder diskussionen.
To kvinder kommer med personlige historier, det begge viser, at forældrenes støtte har en stor indflydelse på de unges omgivelser og sociale miljø.
Det negative gives går videre til børn
Diskussionen tager en ny drejning, nemlig til sociale problemer hos en gruppe i samfundet:
”Hos nogle indvandrere er det typisk forældrene, der i starten har en meget negativ opfattelse af det danske samfund – noget i retning af det diskriminerende, ekskluderende og frastødende. Det gør, at de typisk har svært ved at integrere sig, og denne opfattelse bliver så givet videre til børnene,” fortæller en ældre kvinde.

Men det går også den anden vej, for der er også danskere, som har svært ved at acceptere mennesker med anden hudfarve, religion og kultur. Derfor mener kvinderne i Den Aktive Kvindeforening, at samfundet skal forebygge diskrimination og fokusere på at skabe en accept mellem begge parter. Man skal sigte mod kulturmødet frem for kultursammenstød.
Hvad skal man gøre?
Kvinderne og Ahmad El-Ahmad samler derefter op på den lange diskussion.
For at bryde den negative sociale arv skal barnet have en stærk personlighed, men hvordan?

  • Man skal have viden og læring, både ift. uddannelse og andres kultur og religion.
  • Man skal styrke børnenes selvtillid, hvilket kan opnås med forældrenes støtte og hjælp.
  • Forældrene skal være et godt forbillede for deres børn.
  • Forældrene skal deltage mere aktivt i samfundet og ikke mindst bakke op om deres skoler.
  • Forældre skal vise interessen for deres børns skole, uddannelse, dog uden at presse
  • Forældre skal motivere og skabe rammer for deres børn.
  • Man skal arbejde mere mod at skabe inkluderende rammer.

Efter mødet siger formanden for Den Aktive Kvinde Forening, Afraj Rachid:
”Det var meget spændende og lærerigt. Jeg kan selv lide emner som ”at bryde den sociale arv”, for jeg kan ikke lide rutiner og foredrag om det sædvandelige. Ved hjælp af workshoppen kom kvinderne i dialog med hinanden og udvekslede idéer og erfaringer.”

Udover Afraj blev en af de andre kvinder også interviewet: ”Det var et godt møde. Man får mulighed for at få svar og løsninger på de tanker og udfordringer, man går rundt og roder med til daglig. Jeg føler at vi som forældre får en stemme. Vi bliver hørt og rådgivet ikke kun af en vejleder, men også af hinanden.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.