Gellerup bibliotek har ligget samme sted i 40 år. Det blev fejret den 1. april.
Der var flag og balloner, kage i lange baner, musik og taler, da Gellerup Bibliotek holdt 40 års fødselsdag. I løbet af de to timer arrangementet varede, havde der været omkring 100 mennesker på biblioteket. Der blev holdt taler, spillet musik og børnene havde mulighed for at vinde præmier ved at svare på nogle spørgsmål

Gellerup Bibliotek flyttede ind på Gudrunsvej 78 i 1974. Før dette havde det været en kort overgang på Dorthesvej.
Dengang det åbnede var det det et såkaldt kultur- og aktivitetscenter. Det er det i højeste grad stadig. ”Gellerup Bibliotek er ikke kun et sted, hvor man får viden, det er også det sted, hvor man møder Danmark og får netværk ,” siger rådmanden for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, som selv bor i Gellerup og ofte bruger biblioteket, både alene og sammen med sine børn.
Han forklarer, at biblioteket er en stor hjælp for folk, som ikke er så gode til dansk og at personalet er gode til at spørge ind til det, folk virkelig vil, selvom de ikke altid kan udtrykke det.”De får folk til at føle sig velkomme her,” forklarer Rabih.

Lokalarkivet havde lavet plancher
Vibeke Harsberg arbejder på Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Arkiv, som ligger i et lille lokale bagved skranken på biblioteket. Hun har været med til at samle informationer og billeder sammen, som danner en miniudstilling, der illustrerer Gellerup Biblioteks historie.
Der er historier og billederne fra 1970erne, hvor inventaret var noget anderledes end i dag. Her lyttede man til grammofonplader, noget som de yngste brugere af biblioteket ikke aner, hvad er. Vibeke Harsberg føler, at lokalarkivet er en del af biblioteket. ” Jeg mærker så meget liv og engagement på dette sted, og det smitter af på folk i området,” forklarer hun.’

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.