Nyhedsdækningen af Gellerup har negativ indflydelse på, hvordan udenforstående opfatter området. Til gengæld svækkes nyhedseffekten, når man lærer beboerne at kende, konkluderer speciale fra Aarhus Universitet.
At dette er rigtigt, viser også det rundspørge, som vore Unge Reportere har foretaget i og uden for Gellerup.
Der skal turbo på de gode fortællinger fra Gellerup til dem, der bor udenfor bydelen, fortæller journalist Stine Pedersen, som står bag undersøgelsen og specialet.
Nyheder kan skabe afstand
For både journalisters nyhedskriterier og menneskehjernen har det med at forvrænge omfang og indtryk fra negative og konfliktfyldte nyhedshistorier.
Samtidig bør journalister være ekstra opmærksomme på deres nyhedsdækning af udsatte boligområder, eksempelvis Gellerup, som kun få kender personligt og har egne erfaringer med. Ellers risikerer nyhedsjournalistikken at skabe større og stadig mere fordomsfuld afstand mellem beboere i udsatte boligområder og resten af samfundet.
Sådan lyder nogle af konklusionerne og anbefalingerne i specialet ”Kender vi Gellerup? – En socialpsykologisk undersøgelse af nyheders medieeffekt”. Specialet er skrevet af cand.public. og journalist Stine Pedersen, som ved siden af studiet på Aarhus Universitet har været og fortsat er kommunikationsmedarbejder hos Ung i Aarhus – Gellerup & Toveshøj.
”Jeg blev nysgerrig”
”Jobbet har i høj grad inspireret mig til specialet. Da jeg for godt to år siden begyndte at arbejde i Gellerup, kendte jeg selv kun området via nyhedsmedierne. Som tiden gik, blev jeg mere og mere nysgerrig efter atstudere det dér spændingsfelt mellem hverdagens Gellerup, dets beboere, udenforståendes syn på Gellerup og nyhedsdækningen, som til tider kan føles ret massiv – især når den omhandler dårligt nyt,” forklarer Stine Pedersen.
I specialet har hun interviewet personer, som enten kun har nyhedsdækningen af Gellerup at danne sig holdninger ud fra, eller også kender de desuden bydelen via egne erfaringer. Førstnævnte opfatter primært Gellerup som utrygt, utilgængeligt og negativt anderledes end resten af samfundet, hvilket for de fleste interviewpersoners vedkommende betyder, at de ikke ønsker at stifte nærmere bekendtskab med Gellerup. De øvrige, som er beboere i Gellerup, har opfattelser, der overvejende er positive, nemlig at her er stor åbenhed, gæstfrihed og fællesskabsfølelse.
”Pointen er, at vi danskere er storforbrugere af nyheder, hvilket betyder, at det overvejende negative billede af Gellerup bekræftes, og frygten hele tiden vedligeholdes, medmindre vi har egne erfaringer eller personlig kontakt til området og dets beboere,” siger Stine Pedersen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.