Kvalitetsrapporten for Tovshøjskolen 2013 viser positive udviklinger – både blandt elever og deres forældre. Men der er også negative tendenser.
Test af skolens 3. og 8. klasser viser, at der nu er flere gode og sikre læsere. Selvom der stadig er mange der kæmper med svingende læseresultater, er der nu flere elever, som præsterer sikre læseresultater i både moderne og ældre tekster. Det samme gælder i test af talfærdighed, hvor et stigende antal elever i 3. klasse ligger på et højt færdighedsniveau.
Derudover er eleverne generelt glade og tilfredse, og kun få synes, at det er kedeligt at gå i skole. Mange – især de ældre elever – føler også at de kan være med til at præge undervisningen.
Børnenes forældre er i stigende grad glade for samarbejdet og kontakten til skolen. Otte ud af ti forældre er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med samarbejdet og kontakten til personalet. Andelen af forældre, der i ”høj” eller ”meget høj grad” forstår skolens forventninger til dem, er steget til næsten 60 procent – et tal der er højere end i resten af kommunen. Desuden føler forældrene stor tilfredshed med skolens initiativer til at skabe fagligt udfordrende miljøer for børnene.
Fremtidige udfordringer
Nogle tal viser imidlertid også problemer. Man oplevede til afgangseksamen et markant fald i prøvekaraktererne, således at skolen halter gevaldigt efter kommunens gennemsnit. Derudover er en stor andel af eleverne overvægtige, samtidig med, at mange har problemer med huller i tænderne. I de mindre klasser er der på den positive side flere og flere, som synes det er sjovt at løbe.
Rapporten viser også, at 37 procent af forældrene er bekymrede for mobning i deres barns klasse. Kun halvdelen oplever, at deres børn ”i høj grad” indgår i et fællesskab med de andre børn i skolen. Derudover er det kun hver anden forældre, som er tilfredse med skolens indsats for at begrænse mobning. Ud fra elevernes egne svar lader mobning primært til at være et problem i 4. og 5. klasse.
På længere sigt ser man en positiv tendens i elevernes uddannelse efter deres afgangseksamen fra Tovshøjskolen. Således er seks ud af ti elever i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter, at de forlod skolen. Det er en stigning på 20 procent på få år. Der er dog stadig langt til Aarhus Kommunes målsætning om, at 95 procent  af de unge skal i gang med og fuldende en ungdomsuddannelse.
Læs kvalitetsrapporten her

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.