For beboerne i Gellerup er det godt nyt, at den store klump jord ud mod Ringvejen nu sælges og udvikles med handel og boliger. Det skaber en sikkerhed for, at helhedsplanen er rigtigt, og at der er penge til at gennemføre den.
Afdelingsformand i Gellerupparken, Helle Hansen, kalder jordsalget rigtigt positivt:
Kritikere fik ikke ret
"Det er med til at vise, at også de private tror på helhedsplanen. Der har været nogle i repræsentantskabet i Brabrand Boligforening, som stillede mange kritiske spørgsmål til, om økonomien nu også kunne hænge sammen i helhedsplanen, og om den ville belaste de andre boligafdelinger."
"Men vi har hele tiden troet på, at det vil lykkes, og nu får vi pengene i kassen. Det giver ro på bagsmækken, og nu slipper vi for at skulle låne til renoveringen," siger Helle Hansen.
Dermed siger hun også, at den kommende renovering af boligerne også var blevet realiseret, selv hvis jordsalget var trukket ud.
"Det her betyder ikke noget for tidsplanen. Vi er i gang med at forberede ansøgningen til Landsbyggefonden, og vi kan formentlig starte renoveringen i efteråret 2016, hvor vi starter med blok B4, hvor der jo skal gå en vej igennem, og blokken skal sælges som ejerlejligheder. Så følger blokkene efterhånden, så renoveringen vil vare 6-8 år," oplyser Helle Hansen.
Uden et jordsalg ville renoveringen holde den samme tidsplan, men så måtte boligforeningen låne sig til medfinansieringen, indtil jorden blev solgt. Og Landsbyggefonden ville garantere for lånet.
Renoveringen har til formål at forbedre de enkelte lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj og samtidig bygge en klimaskærm uden på for at spare på energien.

Med renoveriingsstøtte fra Landsbyggefonden – som er danske almene beboeres egne penge – og med penge fra jordsalg kan renoveringen sandsynligvis laves uden en huslejestigning, mener beboerformanden.

"Nu slipper vi for at skulle låne pengene," siger Helle Hansen og synes i øvrigt, at tanken med at udvikle det nordlige ringvejs-areal på en gang er meget spændende.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.