Der er god plads mellem blokkene i Gellerup og Toveshøj, og tænk, hvis vi kunne sælge jorden til nye boliger og få råd til gode renoveringer af vore lejligheder?
Men hvis du sidder på altanen ud mod det grønne areal, hvor behageligt er det mon så, hvis der midt i det grønne bygges nye boliger?
Dilemmaet er helt konkret for begge boligafdelinger, hvor såkaldt ”fortætning” giver mulighed for øget byggeri og for flere penge til renoveringsplanen.
Toveshøjs afdelingsbestyrelse har gjort forsøget – og set ”nybyggerierne”. De gik rundt mellem nogle store modeller af deres boligblokke, hvor arkitekter havde tilføjet nye boliger midt mellem blokkene. Det foregik en lørdag i Globus1, hvor halvdelen af gulvet var dækket af en stor model af Toveshøj.
Næstformand Ilham Mohamed forklarer:
”Det her var bedre end at se på tegninger, som man let bliver forvirret af. Her kunne vi gå rundt og ”mærke”, hvordan de forskellige modeller for fortætning vil virke. Og vi syntes alle, at de kommer meget tæt på.”
Problemet er netop indkig fra lejlighed til lejlighed, og så det, at de grønne arealer bliver meget mindre.
”Jeg synes personligt, at der bliver for lidt grønt tilbage, og det vil for eksempelvis også være et problem dér, hvor vi har nyttehaverne. De er vigtige for Toveshøj,” pointerer Ilham Mohamed.
Beboerne skal spørges
Ilham Mohamed siger, at næste skridt bliver at spørge beboerne – og lade dem se modelbyen. Måske til et beboermøde på Tovshøjskolen.
Afdelingsbestyrelsen var efter ”rundturen” enig om, at der som en start kun skal fortættes eet sted, og derefter tager man stilling til næste etape.
Det er endnu ikke besluttet, hvor den første fortætning kan foregå.
Afdelingsformand Anett S. Christiansen siger, at det ikke er et ”must” med fortætning, men nu har afdelingsbestyrelsen set potentialet.
”Vi har nu set, at her kan der fortættes, men grundene skal først have en køber,” siger hun.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.