Hvad laver en bydelsmor? og hvorfor arbejde gratis for at hjælpe andre?
En bydelsmor hjælper med oversætte og lytte med ved kontakt med myndighederne. Det er frivilligt arbejde, og derfor er lønnen bl.a. glæden ved at hjælpe og større personligt netværk.

Bydelsmor Ilham Mohamed hjælper især med at læse breve i e-boks. Nogen gange tager hun folks NemID med hjem og bruge sin egen PC. Så ringer hun og oversætter og forklarer præcist,  hvad de danske myndigheder skriver. Som bydelsmor er hun også bisidder og oversætter. Her tager hun med til møder på sygehuset, med sagsbehandleren eller hos lægen. En bisidder er altid neutral.

Hvem er neutral?
Kan man stole på, at en bydelsmor er neutral? Koordinator Lone Hedelund fortæller, at bydelsmødrene er uddannet til at skelne mellem deres egen mening og forholde sig neutrale, når de hjælper som bydelsmor. De lærer også at passe på sig selv som bydelsmødre. Konceptet bygger på fem ting: Anerkendelse, respekt, tillid, ligeværdighed og mangfoldighed.
Siden Ilham kom til Danmark fra det krigshærgede Somalien i 2000, har hun gjort alt for at lære dansk og tage en uddannelse som pædagog. Hun ønsker at være et forbillede for sin datter. Ilham taler fire sprog. Dansk, somalisk og arabisk taler hun flydende, mens hun arbejder med at udvide sit engelske ordforråd.
Ilham fortæller, at nogen kun tænker penge. Hun siger: ”Når jeg går hjem er jeg stolt og rigtig glad, fordi der er nogen, der har brug for min hjælp.“
Ligesom Ilham er næstformand i afdelingsbestyrelsen for Toveshøj, er flere bydelsmødre frivillige flere steder. Nogen har valgt bestyrelsesarbejde, andre har samarbejdet med Den gamle By om indretning af en somalisk lejlighed. Og senest har bydelsmødrene taget initiativ til et kvindehus i Yggdrasil.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.